Giới thiệu Thể lệ Cuộc thi Báo chí Tuyên truyền

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức Cuộc thi báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Thể lệ cuộc thi như sau:

 

         

THỂ LỆ

Cuộc thi báo chí tuyên truyền

đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(Kèm theo Kế hoạch số 02-KH/BTC ,ngày 09/6/2016 của Ban Tổ chức cuộc thi)

                                                                                                                       _____

 

- Căn cứ văn bản số 506-CV/TU ngày 12/5/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao ban báo chí và tổ chức Cuộc thi báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống;

          - Căn cứ Quyết định số 14-QĐ/BTGTU ngày 06/6/2016 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi báo chí tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống;

Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng Thể lệ Cuộc thi như sau:

I- NỘI DUNG DỰ THI

1- Tác phẩm dự thi

1.1- Đề tài

- Thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh; việc triển khai thực hiện và vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào thực tiễn cuộc sống; biểu dương những nhân tố mới, những tập thể, cá nhân điển hình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, những giải pháp thiết thực, kết quả, bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

1.2- Loại hình

Báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử và ảnh báo chí.

1.3- Thể loại

- Bài phản ánh, phóng sự, ký báo chí, ghi chép, người tốt việc tốt (Mỗi bài viết đối với thể loại phản ánh, phóng sự, ký báo chí, ghi chép từ 1.500-2.000 từ; đối với thể loại người tốt việc tốt không quá 1000 từ).

- Phóng sự phát thanh, phóng sự truyền hình: thời lượng không quá 15 phút, phim tài liệu truyền hình không quá 30 phút.

- Ảnh báo chí: Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh: Mỗi nhóm ảnh, phóng sự ảnh dự thi gồm 3-5 ảnh, có cùng chủ đề; hình ảnh trung thực, rõ ràng; mỗi ảnh kèm theo chú thích địa chỉ và lời bình ngắn gọn, dễ hiểu.

1.4- Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi

- Bài dự thi được đánh máy vi tính (đối với các nhà báo) hoặc viết tay sạch sẽ, không tẩy xóa (đối với cộng tác viên) trên một mặt giấy khổ A4.

- Các tác phẩm dự thi phải được đăng, phát trên các phương tiện báo chí sau: Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào, Tập san Người làm báo Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang điện tử, Cổng thông tin điện tử Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang. Các tác phẩm dự thi được tính theo thời gian cụ thể như sau: Đợt 1 (Từ tháng 01/2016 đến tháng 01/2018), Đợt 2 (Từ tháng 01/2018 đến tháng 01/2020).

- Các tác phẩm dự thi phải phản ánh trung thực, khách quan, không hư cấu. Người dự thi không được sao chép tác phẩm của người khác, chịu trách nhiệm về nội dung và bản quyền tác phẩm dự thi của mình.

- Không xét các tác phẩm dự thi đã đoạt giải tại các giải báo chí của Trung ương và giải thưởng "Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của tỉnh.

- Các thành viên Ban Tổ chức không được dự thi; thành viên Ban Giám khảo không được chấm bài thi của mình.

2- Đối tượng tham gia cuộc thi

Tất cả các nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh; phóng viên cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh; cộng tác viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

3- Thời gian tổ chức Cuộc thi

Từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2020, trao giải làm 2 đợt:

- Đợt 1: Tháng 6/2018 (Giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI).

- Đợt 2: Tháng 6/2020 (Giai đoạn chuẩn bị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI).

II- QUY TRÌNH CHẤM, CHỌN GIẢI THƯỞNG

1- Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào, Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh lập Ban sơ khảo chấm, chọn các tác phẩm tham gia dự thi. Sau khi sơ khảo lập hồ sơ gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. Cụ thể:

- Các tác phẩm báo in, báo điện tử, ảnh báo chí do Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào, Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh sơ khảo, chọn và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Các tác phẩm báo hình, báo nói do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sơ khảo, chọn và gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi.

2- Ban Giám khảo Cuộc thi chấm, chọn trình Ban Tổ chức Cuộc thi xét, chọn trao giải thưởng các tác phẩm đạt giải.

          III- BAN SƠ KHẢO LẬP HỒ SƠ GỬI VỀ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1- Hồ sơ các tác phẩm dự thi nộp về Ban Tổ chức cuộc thi cần đảm bảo các điều kiện sau (nếu không đầy đủ sẽ không được đưa vào chấm, xét giải).

- Ghi rõ họ và tên tác giả, nhóm tác giả (kể cả đối với tác giả sử dụng bút danh); địa chỉ (hoặc đơn vị công tác) của tác giả; điện thoại của tác giả, nhóm tác giả khi cần liên lạc; loại hình tác phẩm; thể loại tác phẩm; ngày đăng, phát sóng tác phẩm; chương trình, số báo tác phẩm được đăng, phát sóng.

- Đối với các tác phẩm báo in được đăng trên Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào, Tập san Người làm báo Tuyên Quang phải là bản in chính hoặc photocopy số báo có tác phẩm được đăng. Nếu tác phẩm nhiều kỳ phải được cắt, dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng; tác phẩm được đăng trên Báo Tuyên Quang điện tử, Cổng thông tin điện tử của tỉnh phải có bản đánh máy hoặc bản in.

- Đối với tác phẩm báo hình, báo nói: Phải có lời bình đánh máy trên khổ giấy A4 (khớp với lời bình đã phát) gửi kèm theo đĩa; in vào đĩa VCD đối với tác phẩm báo hình, in vào đĩa CD đối với tác phẩm báo nói. Mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm. Nếu là tác phẩm truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề bằng tiếng việt.

- Đối với ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24 cm (ảnh đơn) và 12 x 18 cm (đối với nhóm ảnh, phóng sự ảnh).

2- Biên bản sơ khảo phải ghi đầy đủ danh sách tác giả, tác phẩm, loại hình tác phẩm; thể loại tác phẩm; ngày đăng, phát sóng tác phẩm; chương trình, số báo tác phẩm được đăng, phát sóng, có chữ ký và đóng dấu của cơ quan đã sơ khảo.

3- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ các tác phẩm đã qua sơ khảo của Ban Tổ chức Cuộc thi: Phòng Tuyên truyền - Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang. Điện thoại 0273.818.104.

4- Hồ sơ các tác phẩm đã qua sơ khảo gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi: Đợt 1 trước ngày 15/4/2018, đợt 2 trước ngày 15/4/2020 để Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi chấm, chọn, xét và trao giải.

IV- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng mỗi đợt trao giải đối với mỗi loại hình báo chí dự thi gồm: 1 giải A; 1 giải B; 2 giải C và từ 3 đến 5 giải Khuyến khích..

                                                                                

                                                                                       BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 23
Truy cập: 48,531