Trang chủ >> Chuyên mục: CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CHUNG

Tài liệu hướng dẫn Chỉ số tiếp cận tín dụng theo tiêu chuẩn của ngân hàng thế giới  - Đăng ngày: 16/05/2019 9:36:09 SA
Tài liệu hướng dẫn Chỉ số tiếp cận tín dụng theo tiêu chuẩn của ngân hàng thế giới
Về việc Học viện Ngân hàng triển khai đào tạo trình độ thạc sỹ cho cán bộ trong và ngoài Ngành Ngân hàng  - Đăng ngày: 04/05/2019 2:08:10 CH
Về việc Học viện Ngân hàng triển khai đào tạo trình độ thạc sỹ cho cán bộ trong và ngoài Ngành Ngân hàng
Thông tư số 49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của NHNN Việt Nam  - Đăng ngày: 19/01/2019 9:37:50 CH
Thông tư quy định về tiền gửi có kỳ hạn
Thông tư số 48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của NHNN Việt Nam  - Đăng ngày: 19/01/2019 9:38:13 CH
Thông tư quy định về tiền gửi tiết kiệm
Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.  - Đăng ngày: 18/09/2018 2:11:47 CH
Nghị định số 117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018 của Chính phủ về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Quyết định 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  - Đăng ngày: 20/08/2018 11:21:41 SA
Quyết định 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Khuyến cáo không mở hộ tài khoản thanh toán, thẻ ATM  - Đăng ngày: 29/05/2018 4:39:48 CH
khuyến cáo người dân không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để ở hộ tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng cho người khác
Giới thiệu Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng  - Đăng ngày: 07/02/2018 9:17:26 SA
Giới thiệu Luật số 17/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng
Tiền Việt Nam và cách nhận biết  - Đăng ngày: 24/11/2017 3:46:18 CH
Tiền Việt Nam và cách nhận biết
Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm  - Đăng ngày: 13/09/2017 9:08:22 SA
về đăng ký biện pháp bảo đảm (thay thế Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm)

Tổng số: 86 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang  
 
Tin mới nhất

CHUYÊN TRANG "THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG" HỢP TÁC GIỮA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 0276 251 837 - Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 20
Truy cập: 11.430