Trang chủ >> Chuyên mục: VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ  - Đăng ngày: 16/03/2021 5:07:58 CH
Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 09/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ
Văn bản số 3054/NHNN-TT ngày 28/4/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  - Đăng ngày: 06/05/2020 4:03:54 CH
Văn bản số 3054/NHNN-TT ngày 28/4/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Thông tư 38/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 của NHNN Việt Nam quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cug ứng dịch vụ bưu chính công ích.  - Đăng ngày: 06/01/2020 11:05:03 SA
Thông tư 38/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 của NHNN Việt Nam quy định về việc cung ứng dịch vụ thanh toán không qua tài khoản thanh toán của khách hàng tại Doanh nghiệp cug ứng dịch vụ bưu chính công ích.
Danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng  - Đăng ngày: 30/07/2019 8:47:19 SA
Danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng
Thông tư số 02/2019/TT-NHNN ngày 28/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán  - Đăng ngày: 05/03/2019 9:46:43 SA
Thông tư số 02/2019/TT-NHNN ngày 28/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ  - Đăng ngày: 23/03/2018 6:51:38 CH
phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội
Thông tư số 26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  - Đăng ngày: 25/01/2018 8:09:01 SA
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng
Quyết định 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ  - Đăng ngày: 15/02/2017 3:03:32 CH
Quyết định 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-NHNN ngày 04/01/2017  - Đăng ngày: 19/01/2017 3:20:25 CH
Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016  - Đăng ngày: 30/12/2016 4:47:16 CH
Thôn tư Quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet

Tổng số: 34 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  
 
Tin mới nhất

CHUYÊN TRANG "THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG" HỢP TÁC GIỮA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 0276 251 837 - Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 14
Truy cập: 48.530