Trang chủ >> Chuyên mục: VỀ NGOẠI HỐI - HĐ KINH DOANH VÀNG

Một số quy định về mua, bán ngoại tệ tiền mặt và việc mang ngoại tệ tiền mặt của cá nhân khi xuất, nhập cảnh  - Đăng ngày: 17/12/2018 2:05:34 CH
Một số quy định về mua, bán ngoại tệ tiền mặt và việc mang ngoại tệ tiền mặt của cá nhân khi xuất, nhập cảnh
Danh sách các địa điểm mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  - Đăng ngày: 14/11/2018 3:59:21 CH
Danh sách các địa điểm mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (cập nhật đến 14/11/2018)
Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-NHNN ngày 11/10/2018  - Đăng ngày: 15/10/2018 3:24:42 CH
Thông tư Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép.
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-NHNN ngày 10/01/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  - Đăng ngày: 25/01/2018 8:08:51 SA
Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
Thông tư số 11/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24/7/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài  - Đăng ngày: 05/09/2017 4:11:56 CH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24/7/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Thông tư số 10/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 Hướng dẫn vể quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino  - Đăng ngày: 05/09/2017 4:12:06 CH
Hướng dẫn vể quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino
Thông tư số 05/2017/TT-NHNN ngày 30/6/2017  - Đăng ngày: 10/07/2017 3:50:15 CH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-NHNN ngày 23/11/2016 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú  - Đăng ngày: 29/12/2016 9:21:41 CH
quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú
Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016  - Đăng ngày: 24/11/2016 2:52:00 CH
Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Thông tư số 31/2016/TT-NHNN ngày 15/11/2016  - Đăng ngày: 24/11/2016 2:52:10 CH
Thông tư số 31/2016/TT-NHNN ngày 15/11/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú.

Tổng số: 67 | Trang: 1 trên tổng số 7 trang  
 
Tin mới nhất

CHUYÊN TRANG "THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG" HỢP TÁC GIỮA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 0276 251 837 - Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 18
Truy cập: 48.531