Trang chủ >> Chuyên mục: VỀ TÍN DỤNG NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN

Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh  - Đăng ngày: 29/11/2019 4:29:14 CH
Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Hướng dẫn liên ngành số 2172/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN ngày 28/12/2018  - Đăng ngày: 19/04/2019 9:15:12 SA
Hướng dẫn liên ngành số 2172/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN ngày 28/12/2018 thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn trỉnh Tuyên Quang.
Hướng dẫn liên ngành số 2171/HDLN-NN-TC-KHĐT-KHCN-NHNN ngày 28/12/2018  - Đăng ngày: 19/04/2019 9:15:22 SA
Hướng dẫn liên ngành số 2171/HDLN-NN-TC-KHĐT-KHCN-NHNN ngày 28/12/2018 thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Một số điểm mới chủ yếu của Nghị định số 116/2018/NĐ-CP và Thông tư số 25/218/TT-NHNN.  - Đăng ngày: 17/12/2018 2:05:10 CH
Một số điểm mới chủ yếu của Nghị định số 116/2018/NĐ-CP và Thông tư số 25/218/TT-NHNN.
Thông tư số 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018 của NHNN Việt Nam  - Đăng ngày: 08/11/2018 2:45:02 CH
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Văn bản hợp nhất số 17/2018/VBHN-NHNN của NHNN  - Đăng ngày: 15/10/2018 4:16:46 CH
Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.  - Đăng ngày: 18/09/2018 2:12:10 CH
Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang  - Đăng ngày: 19/09/2017 10:04:21 SA
về chính sách khuyến khích phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Văn bản số 3091/NHNN-TD ngày 28/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  - Đăng ngày: 08/05/2017 10:01:39 CH
V/v tháo gỡ khó khăn của ngành chăn nuôi lợn
Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  - Đăng ngày: 27/04/2017 4:03:49 CH
Về Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ

Tổng số: 20 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  
 
Tin mới nhất

CHUYÊN TRANG "THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG" HỢP TÁC GIỮA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 0276 251 837 - Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 53
Truy cập: 16.048