Tìm kiếm theo lĩnh vực văn bản
Thông tin - Truyền thông
Giáo dục đào tạo
Quốc phòng - An ninh
Chính sách
Văn hóa, Thể thao, Du lịch
Công nghiệp
Nông, Lâm, Ngư nghiệp
Lao động, việc làm
Nội chính
Xây dựng cơ bản
Tài nguyên môi trường
Cơ cấu tổ chức
Y tế, Sức khỏe
Công trình, Xây dựng, Kiến trúc
Tài chính, Ngân sách
Thương mại, Dịch vụ
Giao thông, Vận tải
Đầu tư
Ngoại vụ
Lĩnh vực khác
Tổng hợp
Khoa học - Công nghệ


Tìm thấy 35 văn bản

Thứ tựSố - Ký hiệuTrích yếuNgày Ban hànhThể loạiCơ quan ban hànhLĩnh vựcTải về
129/NQ-HĐNDVề bổ sung danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Ðiều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy dịnh tại khoản 1 Ðiều 58 của Luật Ðất đai trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 13/07/2016 Nghị quyết HĐND và Đoàn ĐBQH địa phương Tài nguyên môi trường Tải về
202/2016/NQ-HĐNDVề việc sửa đổi mức thu tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/2015/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 12/07/2016 Nghị quyết HĐND và Đoàn ĐBQH địa phương Tài nguyên môi trường Tải về
3189/QĐ-UBNDv/v đính chính khoản 1 và 2 Điều 23 Quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang. 14/06/2016 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
403/2016/QĐ-UBNDQuyết định Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 05/03/2016 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
515/2015/QĐ-UBNDQuyết định Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 19/11/2015 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
607/2015/QĐ-UBNDQuyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 13/05/2015 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
701/2015/QĐ-UBNDQuyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v: Ban hành bảng giá đất 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 20/01/2015 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
8398/QĐ-UBNDQuyết định số 398/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch (than, dầu khí) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 21/10/2013 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
9354/QĐ-UBNDQuyết định số 354/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Sơn Dương 25/09/2013 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
10353/QĐ-UBNDQuyết định số 353/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Na Hang 25/09/2013 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
11340/QĐ-UBND Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Tuyên Quang 17/09/2013 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
12341/QĐ-UBNDQuyết định số 341/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Sơn 17/09/2013 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
13339/QĐ-UBND Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Hàm Yên 16/09/2013 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
14332/QĐ-UBNDQuyết định số 332/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Chiêm Hóa 11/09/2013 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
15314/QĐ-UBNDQuyết định số 314/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 và định hướng đến năm 2030 06/09/2013 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
16864/QĐ-UBND Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu rừng đặc dụng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 29/07/2013 Quyết định UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
1750/KH-UBNDKế hoạch số 50/KH-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quán lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tỉnh Tuyên Quang năm 2013 23/07/2013 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
1841/KH-UBND Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh về Tổ chức thực hiện xác định giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 18/06/2013 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
1940/KH-UBNDKế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 04/02/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XV) thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 14/06/2013 Kế hoạch UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
20542/QĐ-CTQuyết định số 542/QĐ-CT ngày 29/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang 29/05/2013 Quyết định Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Tài nguyên môi trường Tải về
12
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 22
Truy cập: 48,527