Trang chủ >> Chuyên mục >> Hệ thống Văn bản 

Thể loại: Công văn
Số/Ký hiệu: 532/SNV-CCVC
Ngày Ban hành: 29/10/2016
Cơ quan BH: Sở Nội vụ
Trích yếu: Hướng dẫn xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học
Lĩnh vực: Lao động, việc làm
File đính kèm

Các văn bản khác cùng lĩnh vực
Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015
Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 09/11/2013 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020
Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 03/7/2013 của UBND tỉnh về Thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 626/QĐ-CT ngày 10/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thí điểm thành lập điểm tư vấn cộng đồng về bảo vệ trẻ em
Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 20/5/2013 của UBND tỉnh về Phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2013-2015
Quyết định số 419/QĐ-CT ngày 03/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc lựa chọn các xã, phường, thị trấn để xây dựng và thực hiện mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng
Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề huyện Lâm Bình
Quyết định số 351/QĐ-CT ngày 08/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về Điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng cho các đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh
Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 21/3/2013 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2013 – 2020
Quyết định số 197/QĐ-CT ngày 27/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 26
Truy cập: 48.556