Trang chủ >> Chuyên mục >> Hệ thống Văn bản 

Thể loại: Chỉ thị
Số/Ký hiệu: 03/CT-UBND
Ngày Ban hành: 19/09/2016
Cơ quan BH: UBND tỉnh Tuyên Quang
Trích yếu: Về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo
File đính kèm

Các văn bản khác cùng lĩnh vực
Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, kỳ thi cấp tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 06/03/2015 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v : Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang
Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trường Trung học phổ thông Lâm Bình trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc xếp công nhận thành phố Tuyên Quang đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013
Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc công nhận huyện Na Hang đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013
Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc công nhận huyện Hàm Yên đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013
Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc công nhận huyện Yên Sơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013
Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc công nhận huyện Sơn Dương đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013
Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc công nhận huyện Chiêm Hóa đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013
Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc công nhận huyện Lâm Bình đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013
Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc công nhận huyện Chiêm Hóa đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013
Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc công nhận huyện Sơn Dương đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013
Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc công nhận huyện Yên Sơn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013
Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc công nhận huyện Hàm Yên đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013
Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc công nhận huyện Na Hang đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013
Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh về việc xếp công nhận thành phố Tuyên Quang đạt chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi năm 2013
Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 18/6/2013 của UBND tỉnh về Tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, thạc sỹ theo nhu cầu của tỉnh, giai đoạn 2013 – 2015
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 26
Truy cập: 49.573