Trang chủ >> Chuyên mục >> Hệ thống Văn bản 

Thể loại: Thông báo
Số/Ký hiệu: 07/TB-HĐKTSHCC
Ngày Ban hành: 03/08/2016
Cơ quan BH: UBND tỉnh Tuyên Quang
Trích yếu: Kết quả kiểm tra, sát hạch công chức dự tuyển vào làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh
Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
File đính kèm

Các văn bản khác cùng lĩnh vực
Về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ nhất
Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về việc xác nhận kết quả bầu Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về số lượng các Ban và số lượng Ủy viên của từng Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Quy định nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bố trí và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
V/v: Ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức.
V/v : Ban hành quy định phân cấp quản lý viên chức .
Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh về việc giải thể Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng
Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh về việc chuyển nhiệm vụ, biên chế, công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang Sở Tư pháp
Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Điều 9, Điều lệ hoạt động Quỹ Phát triển đất ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 24/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh về việc thành lập và quy định cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 280/QĐ-CT ngày 21/3/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép đổi tên Trường Trung cấp nghề Tư thục Công nghệ và Quản trị thành Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tuyên Quang
Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh v/v sáp nhập Trung tâm Dạy nghề huyện Sơn Dương và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp huyện Sơn Dương
Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh v/v sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh về việc sửa đổi điểm b, tiết 2.2, khoản 2, Điều 3 Quy định cơ chế quản lý điều hành, tổ chức thực hiện Quyết định số 1766/QĐ-TTg ngày 10/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định 10/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 16
Truy cập: 49.570