Trang chủ >> Chuyên mục >> Hệ thống Văn bản 

Thể loại: Công văn
Số/Ký hiệu: 3271/UBND-NV
Ngày Ban hành: 09/11/2015
Cơ quan BH: UBND tỉnh Tuyên Quang
Trích yếu: Công văn số 3271/UBND-NV ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang v/v: V/v Thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
Lĩnh vực: Chính sách
File đính kèm

Các văn bản khác cùng lĩnh vực
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 1056/QĐ-CT ngày 16/8/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mức trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
V/v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
V/v Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Quyết định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Kế hoạch Tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2016
Nghị quyết quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020
Công văn số 3271/UBND-NV ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang v/v: V/v Thực hiện tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP
Quyết định Bải bỏ quyết định số 1362/QĐ-CT ngày 01/11/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về mức chi hỗ trợ cho cá nhân trực tiếp làm công tác chi trả trợ cấp xã hội tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Kế hoạch số 22/KH-UBND V/v Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính
Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014
Ban hành quy định về điều kiện, thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong hai năm (2014 - 2015) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014.
Tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia pháp triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020.
Ban hành kế hoạch triển khai thi hành hiến pháp nước Cộng hòa XHCNVN.
Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Quản lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh về Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới và Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020
Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 30/7/2013 của UBND tỉnh về Thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 25
Truy cập: 48.556