Trang chủ >> Chuyên mục >> Hệ thống Văn bản 

Thể loại: Quyết định
Số/Ký hiệu: 18 /2015/QĐ-UBND
Ngày Ban hành: 20/12/2015
Cơ quan BH: UBND tỉnh Tuyên Quang
Trích yếu: Quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Tổng hợp
File đính kèm

Các văn bản khác cùng lĩnh vực
Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Tuyên Quang
Quyết định ban hành quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
Kết quả tổng hợp tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 16/7 đến ngày 15/8/2016
Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại kỳ họp tháng 7 năm 2016
Quyết định Ban hành quy chế phối hợp giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch
Quyết định về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2016
Thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2016
Công văn số 2696/UBND-VX ngày 16/09/2015 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v Tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết
Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phất triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v: Ban hành quy định phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với một số công trình cấp III, cấp IV thực hiện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 17/12/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v : Tổ chức thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Quyết định số 274/QĐ-UBND ngày 26/10/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v Phê duyệt quy hoạch sủ dụng đát đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang
Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 26/07/2014 của UBND tỉnh Tuyên Quang V/v phê duyệt quy hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) Phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 26/07/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015)phường Phan thiết, thành phố Tuyên Quang
Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 26/07/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang
Thông báo số 68/TB-UBND ngày 22/07/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v : Về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức, năm 2014
Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 21/07/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v Điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2014
Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 16/07/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v : Ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2014 - 2020.
Công văn số 1765/UBND-VX ngày 15/07/2014 của UBND tỉnh Tuyên QuangV/v: Đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 26
Truy cập: 48.556