Hướng dẫn liên ngành số 2172/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN ngày 28/12/2018
Thứ 6, ngày 19 tháng 4 năm 2019 - 9:15
Hướng dẫn liên ngành số 2172/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN ngày 28/12/2018 thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn trỉnh Tuyên Quang.

HD_2172.pdf 

Lượt xem:   965  views  Bản in

Các tin đã đăng
   Hướng dẫn số 1566/HDLN-KH&ĐT-TC-TNMT-XD-NN&PTNT-NHNN ngày 28/10/2019 của liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài chính - Sở No&PTNT - Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Xây dựng - Ngân hàng Nhà nước tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND - Đăng ngày 29/11/2019
   Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh - Đăng ngày 29/11/2019
   Hướng dẫn liên ngành số 2171/HDLN-NN-TC-KHĐT-KHCN-NHNN ngày 28/12/2018 - Đăng ngày 19/04/2019
   Một số điểm mới chủ yếu của Nghị định số 116/2018/NĐ-CP và Thông tư số 25/218/TT-NHNN. - Đăng ngày 17/12/2018
   Thông tư số 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018 của NHNN Việt Nam - Đăng ngày 08/11/2018
   Văn bản hợp nhất số 17/2018/VBHN-NHNN của NHNN - Đăng ngày 15/10/2018
   Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. - Đăng ngày 18/09/2018
   Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang - Đăng ngày 19/09/2017
   Văn bản số 3091/NHNN-TD ngày 28/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Đăng ngày 08/05/2017
   Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Đăng ngày 27/04/2017

Tổng số: 19 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  


Xem tin theo ngày  tháng  năm   
Tin mới nhất

CHUYÊN TRANG "THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG" HỢP TÁC GIỮA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 0276 251 837 - Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 6
Truy cập: 18.585