Chị thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.
Thứ 4, ngày 7 tháng 12 năm 2016 - 9:45
Chị thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

40-CT_TW.pdf

Lượt xem:   14651  views  Bản in

Các tin đã đăng
   Quyết định 12/QĐ-HĐQT ngày 22/02/2019 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh - Đăng ngày 26/02/2019
   Quyết định số 1205/QĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ - Đăng ngày 26/09/2018
   Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 03/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội - Đăng ngày 09/04/2018
   Quyết định 48/QĐ-TTg ngày 13/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ - Đăng ngày 15/02/2017
   Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ - Đăng ngày 24/11/2016
   Văn bản hướng dẫn liên ngành số 2273/HDLN-SNN-STC-SKHĐT-NHNN ngày 25/10/2016 hướng dẫn về trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh - Đăng ngày 01/12/2016
   Văn bản số 8327/NHNN-TD ngày 31/10/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn phân định đối tượng khách hàng vay vốn theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP - Đăng ngày 03/11/2016
   Nghị định số 100/2015/NĐ-CP - Đăng ngày 14/06/2016
   Quyết định 1013/QĐ-TTg - Đăng ngày 14/06/2016
   Quyết định 09/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp chứng chỉ hành nghề - Đăng ngày 11/03/2016

Tổng số: 42 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  


Xem tin theo ngày  tháng  năm   
Tin mới nhất

CHUYÊN TRANG "THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG" HỢP TÁC GIỮA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 0276 251 837 - Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 16
Truy cập: 6.465