Nâng mức cho vay đối với Học sinh, sinh viên
Thứ 3, ngày 29 tháng 3 năm 2022 - 19:21
Nâng mức cho vay; sửa đổi, bổ sung đối tượng thụ hưởng; thay đổi thời gian trả nợ lần đầu, là những điểm mới tại Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Các nội dung sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 19/5/2022.
Ngày 23/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với Học sinh sinh viên 

Theo đó:
 
1. Mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/HSSV, tăng tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV so với mức đã áp dụng từ 1/12/2019.

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 về đối tượng được vay vốn:
 
"Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: (1) Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; (2) Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; (3) Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật."

3. Sửa đổi khoản 2 Điều 9 về trả nợ gốc và lãi tiền vay:
 
"Kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn."

4. Quyết định cũng quy định:

- Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày 19/5/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký.

- Mức vay tối đa nêu trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 19/5/2022.

 

Lượt xem:   108  views  Bản in

Các tin đã đăng
   Nghị định 36/2022/NĐ-CP: Hỗ trợ 2%/năm tại Ngân hàng Chính sách xã hội - Đăng ngày 01/06/2022
   Trường mầm non, tiểu học dân lập được vay vốn tối đa 36 tháng với lãi suất 3,3%/năm để duy trì hoạt động - Đăng ngày 28/04/2022
   Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Đăng ngày 27/04/2022
   Học sinh sinh viên được vay 10 triệu đồng để mua máy tính phục vụ học tập trực tuyến - Đăng ngày 08/04/2022
   Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ V/v giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội - Đăng ngày 02/12/2021
   Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang - Đăng ngày 28/10/2021
   Công văn số 625-CT/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy Tuyên Quang về thực hiện kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng - Đăng ngày 28/10/2021
   Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10 tháng 6 năm 2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW - Đăng ngày 06/10/2021
   Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10 tháng 6 năm 2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW - Đăng ngày 06/10/2021
   Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 - Đăng ngày 09/07/2021

Tổng số: 60 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  


Xem tin theo ngày  tháng  năm   
Tin mới nhất

CHUYÊN TRANG "THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG" HỢP TÁC GIỮA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 0276 251 837 - Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 12
Truy cập: 48.527