Hỗ trợ lãi suất tiền vay theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang
Thứ 3, ngày 15 tháng 3 năm 2022 - 9:6
Hỗ trợ lãi suất tiền vay theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang

 Ngày 21/12/2021, HĐND tỉnh Tuyên Quang ban hành Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách phát triển du lịch (Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND)

Ngày 07/3/2022 của Liên ngành: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước tỉnh ban hành Hướng dẫn liên ngành số 181/HDLN-VHTTDL-TC-KHĐT-NHNN thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (Hướng dẫn liên ngành số 181/HDLN-VHTTDL-TC-KHĐT-NHNN).
 
Theo đó, Chính sách hỗ trợ lãi suất tiền vay được quy định như sau:
 
1. Thời gian hỗ trợ lãi suất: Theo thời gian vay vốn thực tế của khách hàng nhưng không quá 36 tháng
 
2. Nội dung, mức hỗ trợ:

- Vay vốn xây dựng, sửa chữa nhà truyền thống của dân tộc thiểu số để kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay): Hỗ trợ 90% lãi suất, mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất theo mức vay thực tế nhưng tối đa không quá 200 triệu đồng/01 homestay.

- Vay vốn xây dựng nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; mua, đóng mới tàu cao tốc, tàu chở khách du lịch: Hỗ trợ 80% lãi suất, mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất theo mức vay thực tế nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng/01 nhà hàng, 02 tỷ đồng/01 tàu.

- Vay vốn ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành: Hỗ trợ 100% chênh lệch giữa lãi suất cho vay của ngân hàng trừ đi lãi suất tiền gửi ký quỹ của doanh nghiệp; mức vốn vay ngân hàng theo mức ký quỹ quy định để sử dụng ký quỹ được hỗ trợ lãi suất nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng/01 doanh nghiệp lữ hành nội địa, 500 triệu đồng/01 doanh nghiệp lữ hành quốc tế.

3. Điều kiện hỗ trợ:

- Đối với xây mới, sửa chữa nhà truyền thống của dân tộc thiểu số thực hiện kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) tại điểm du lịch cộng đồng được xác định tại Đề án phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 hoặc theo quy hoạch phát triển du lịch được cấp thẩm quyền phê duyệt; phải là homestay có kiến trúc truyền thống đặc trưng của dân tộc thiểu số địa phương và có quy mô đón, phục vụ cùng lúc tối thiểu 10 khách lưu trú trở lên.

- Đối với xây dựng nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch phải có diện tích sàn xây dựng từ 150m2 trở lên (không bao gồm bãi đỗ xe, khuôn viên và công trình phụ trợ) đáp ứng năng lực phục vụ cùng lúc tối thiểu 100 khách; nhà hàng được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại địa bàn các huyện: Sơn Dương, Na Hang, Lâm Bình.

- Đối với tàu cao tốc, tàu chở khách du lịch phải có từ 20 ghế ngồi trở lên, đảm bảo quy định đối với phương tiện vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa; hoạt động vận tải khách du lịch tại khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; phương tiện vận tải khách du lịch hoạt động kinh doanh đảm bảo các điều kiện theo quy định.

- Đối với ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và kinh doanh lữ hành quốc tế có trụ sở chính tại tỉnh Tuyên Quang; đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định.

4. Phương thức hỗ trợ:

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng 01 năm/lần theo đề nghị của khách hàng.

- Tổ chức, cá nhân thực hiện đề nghị hỗ trợ lãi suất tiền vay theo quy định tại  điểm 8 Mục III Hướng dẫn liên ngành số 181/HDLN-VHTTDL-TC-KHĐT-NHNN.

 

Toàn văn các Văn bản tại đây:

- Nghị quyết số 09/2021/NQ-HDND.pdf 

- Hướng dẫn Liên ngành số 181/HDLN-VHTTDL-TC-KHĐT-NHNN.pdf

 

Lượt xem:   183  views  Bản in

Các tin đã đăng
   Hướng dẫn liên ngành số 1724/HDLN-NN&PTNT-TC-KH&ĐT-CT-NHNN ngày 01/9/2021 của liên ngành: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Ngân hàng Nhà nước tỉnh hướng dẫn thực hiện Mục 1 Chương II Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 - Đăng ngày 22/09/2021
   Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025 - Đăng ngày 03/08/2021
   Hướng dẫn số 1566/HDLN-KH&ĐT-TC-TNMT-XD-NN&PTNT-NHNN ngày 28/10/2019 của liên ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư - Sở Tài chính - Sở No&PTNT - Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Xây dựng - Ngân hàng Nhà nước tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND - Đăng ngày 29/11/2019
   Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của HĐND tỉnh - Đăng ngày 29/11/2019
   Hướng dẫn liên ngành số 2172/HDLN-NN-TC-KHĐT-XD-NHNN ngày 28/12/2018 - Đăng ngày 19/04/2019
   Hướng dẫn liên ngành số 2171/HDLN-NN-TC-KHĐT-KHCN-NHNN ngày 28/12/2018 - Đăng ngày 19/04/2019
   Một số điểm mới chủ yếu của Nghị định số 116/2018/NĐ-CP và Thông tư số 25/218/TT-NHNN. - Đăng ngày 17/12/2018
   Thông tư số 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018 của NHNN Việt Nam - Đăng ngày 08/11/2018
   Văn bản hợp nhất số 17/2018/VBHN-NHNN của NHNN - Đăng ngày 15/10/2018
   Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. - Đăng ngày 18/09/2018

Tổng số: 22 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  


Xem tin theo ngày  tháng  năm   
Tin mới nhất

CHUYÊN TRANG "THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG" HỢP TÁC GIỮA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 0276 251 837 - Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 19
Truy cập: 48.527