Sở Tư pháp đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở
Thứ 7, ngày 31 tháng 12 năm 2016 - 16:34
Trong năm 2016, Sở Tư Pháp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó kịp thời đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

 

Người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp, ngành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; triển khai các luật được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10, 11 thông qua cho 225 đại biểu. Tổ chức 2 Hội thảo khoa học thực hiện Đề tài khoa học “Nghiên cứu các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức 18 Hội nghị, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền pháp luật, kiến thức pháp luật cho 2.073 đại biểu, giải đáp 15 ý kiến vướng mắc về pháp luật của người dân; biên soạn, cung cấp 37.592 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật; đăng tải 550 tin, bài, văn bản trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; 6 tin trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam. Cơ quan tư pháp các cấp đã phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức 6.455 buổi tuyên truyền pháp luật cho 531.462 lượt người; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 5.907 buổi. Sở cũng đã tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cho 180 hòa giải viên cơ sở. Các tổ hòa giải trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 1.795 vụ việc, đã tiến hành hòa giải 1.788 vụ việc, trong đó hòa giải thành 1.456/1.788 vụ việc, đạt tỷ lệ 81,43%.

Hiện nay, toàn tỉnh có 2.096 thôn, xóm, tổ nhân dân đã xây dựng và thực hiện Quy ước cơ sở (đạt 100%) theo Nghị quyết số 22/2012/NQ- HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về việc ban hành Định hướng nội dung Quy ước thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 30/2013/QĐ- UBND ngày 10/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xây dựng và công nhận quy ước thôn, xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Năm 2017, Sở tập trung triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021. Tổ chức phổ biến, quán triệt các luật mới được ban hành, triển khai thi hành kịp thời, có hiệu quả các luật có hiệu lực thi hành trong năm 2017; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, trong đó tập trung vào các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; làm tốt công tác quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện quy ước thôn, xóm, tổ dân phố, góp phần nâng cao tính tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở.

PV

 Lượt xem: 2424 views  
Tin mới nhất

 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 20
Truy cập: 48.531