Quyết tâm xây dựng đội ngũ cách mạng mẫu mực của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay
Thứ 7, ngày 31 tháng 12 năm 2016 - 16:48
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên – những người cách mạng suốt đời phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã chỉ ra người cán bộ cách mạng mẫu mực là người có đạo đức cách mạng, xem thường danh vị, ngôi thứ và tiền bạc, không cục bộ, không kiêu ngạo, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đặt quyền lợi của nhân dân lên tất thảy, quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, đời sống tinh thần của nhân dân, Hiểu dân, học dân, làm gương cho dân…

 Với quyết tâm xây dưng đội ngũ cán bộ có năng lực, có phẩm chất đạo đức cách mạng, xứng đáng với những tiêu chuẩn mà Bác đã đề ra về đội ngũ cán bộ cách mạng mẫu mực, đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng ta đã khẳng định quan điểm trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII:  “Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật. Kết hợp giữa "xây" và "chống"; "xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; "chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách”, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa XII đã nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh; qua đó củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, xây dựng đất nước đi theo định hướng xã hội chủ nghĩa - con đường mà Đảng và Bác đã chọn.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Đảng ta đã chỉ ra một trong những biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống  đó là: “Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực”. Đây là những biểu hiện suy thoái của đạo đức cán bộ, đi ngược lại với tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ có tư cách “xem thường danh vị, ngôi thứ và tiền bạc”.

Những biểu hiện “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành” mà Đảng ta để cập đến là sự cụ thể hóa tư tưởng của Bác về đội ngũ cán bộ - những người cách mạng mẫu mực “không cục bộ”, không vì lợi ích của cá nhân, của gia đình, của nhóm mà ảnh hưởng tới lợi ích của tập thể, của xã hội. Những biểu hiện cục bộ thể hiện rất rõ về một bộ phận “Vướng vào "tư duy nhiệm kỳ", chỉ tập trung giải quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình; tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích”.

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta đã chỉ ra những cán bộ mẫu mực “Không kiêu ngạo” là những người không “Mắc bệnh "thành tích", háo danh, phô trương, che dấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; "chạy thành tích", "chạy khen thưởng", "chạy danh hiệu". Đảng ta đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có ý chí cao, thực sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đặt quyền lợi của nhân dân lên tất thảy”. Biểu hiện của người cán bộ không thật sự “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đặt quyền lợi của nhân dân lên tất thảy” được Đảng ta chỉ ra rất rõ là: “Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, “xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái”, “sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả”; Không “chí công vô tư” thể hiện ở việc “Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình”. 

Cán bộ không ‘đặt quyền lợi của nhân dân lên tất thảy” là người không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao”,

Với mong muốn xây dựng một đội ngũ cán bộ đặt lên hàng đầu nhiệm vụ quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, đời sống tinh thần của nhân dân, Hiểu dân, học dân, làm gương cho dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã chỉ ra những biểu hiện suy thoái là “quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở, thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình; thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân”. Chính vì vậy, Đảng ta quyết tâm “thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng”.  “Tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy các cấp. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao pháp luật của Nhà nước.” “Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân. Hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; các cấp ủy, tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình”. 

Đảng ta quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ không còn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính là sự cụ thể hóa tư tưởng của Bác về người cách mạng mẫu mực trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam.

Trương Thị Thu Hà    

Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang Lượt xem: 2449 views  
Tin mới nhất

 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 23
Truy cập: 48.530