Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tại gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân
Thứ 5, ngày 22 tháng 12 năm 2016 - 15:32
Cổng Thông tin điện tử đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang tại buổi gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (ngày 19/12/2016).

 Hôm nay, trong không khí tưng bừng, phấn khởi kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến, 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh cùng toàn thể các quý vị đại biểu. Cho tôi gửi lời thăm hỏi trân trọng tới các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, các cựu chiến binh, cựu quân nhân, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh. Chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh với các đại biểu tại buổi gặp mặt. 


Cách đây 72 năm, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập. Từ một đội quân chỉ với 34 chiến sĩ, trang bị thô sơ, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, Quân đội ta đã không ngừng phát triển, lớn mạnh. Những chiến công xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các cuộc kháng chiến cứu quốc của dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã đi vào lịch sử như những biểu tượng của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự mưu trí, dũng cảm của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Qua những chặng đường cách mạng đầy thử thách nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc, dù trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang nói riêng luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân. Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, quân và dân Tuyên Quang đã làm tròn nhiệm vụ của Thủ đô Khu giải phóng, góp phần để Trung ương Đảng, Bác Hồ lãnh đạo cách mạng thành công, giành chính quyền trong cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, một lần nữa, Đảng bộ, quân và dân Tuyên Quang đã hoàn thành sứ mệnh Thủ đô Kháng chiến, phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối Bác Hồ, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; bảo vệ an toàn các đại hội, hội nghị quan trọng của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, là Đại hội xây dựng Đảng Lao động Việt Nam và đề ra quyết sách đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang tỉnh đã tích cực chi viện cho chiến trường, cùng nhân dân trong tỉnh làm tròn nhiệm vụ hậu phương, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, lực lượng vũ trang tỉnh đã trực tiếp tham gia chiến đấu, kiên trì bám trụ, anh dũng bảo vệ vững chắc biên giới nơi địa đầu của đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Bước vào công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tích cực tham gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xung kích đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong những thành tựu, chiến công của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, của quân và dân Tuyên Quang nói riêng, có sự đóng góp rất lớn của các đồng chí cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác. Các đồng chí là những con người mà hôm qua tên tuổi gắn liền với bao chiến công oanh liệt của Quân đội ta, đến nay, các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về với cuộc sống đời thường, song với trách nhiệm và tình cảm của thế hệ đi trước, các đồng chí vẫn thường xuyên quan tâm theo dõi, giúp đỡ thế hệ đi sau thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc, Quân đội và nhân dân giao phó.

Đồng thời, các đồng chí luôn có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh nhà, nhất là trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chăm lo bồi dưỡng đạo đức cách mạng, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần khơi dậy nhiều giá trị nhân văn trong cộng đồng... Từ thực tiễn, đã có nhiều mô hình tốt, cách làm hay, nhiều điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh, nhiều tấm gương sáng trong các phong trào, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh xin ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, sự đóng góp to lớn của các đồng chí cán bộ, chiến sĩ quân đội các thời kỳ trong các cuộc kháng chiến, trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

Những năm qua, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, giữ vững đoàn kết, vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng, đưa Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn song với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, tỉnh đã thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, triển khai mạnh mẽ đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 8,0%; giá trị tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 1.470 tỷ đồng. Môi trường đầu tư, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện đáng kể. Với sự nỗ lực trong thu hút đầu tư đã thu hút được một số tập đoàn lớn đầu tư vào tỉnh... Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị tiếp tục được xây dựng. Sản xuất nông, lâm nghiệp có nhiều chuyển biến theo hướng sản xuất hàng hóa; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chú trọng, hết năm 2016, toàn tỉnh có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc; tổ chức thành công chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” gắn với Lễ hội Thành Tuyên năm 2016.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh đã quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; những vấn đề phức tạp về tôn giáo, dân tộc tại một số địa bàn được quan tâm, xử lý tích cực, hiệu quả.

Năm 2017 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, khó dự báo; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “diễn biến hòa bình”; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; kích động biểu tình, bạo loạn, lợi dụng dân chủ, dân tộc, tôn giáo gây mất an ninh, trật tự. Đất nước đang trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, mang lại nhiều cơ hội cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều nguy cơ, thách thức đối với công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2015-2020 là phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Đây là mục tiêu quan trọng, xuyên suốt, đòi hỏi chúng ta phải phát huy sức mạnh to lớn của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có vai trò rất quan trọng của lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Để góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, Tôi đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của Quân đội ta, tuyệt đối trung thành với cấp ủy, chính quyền, với nhân dân; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; tham gia xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, đặc biệt là xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; kết hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác đối ngoại với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp nắm bắt, phân tích thông tin, dự báo sát, đúng tình hình, tham mưu các phương án để xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống xảy ra ngay từ cơ sở, nhất là những việc bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, những vụ việc liên quan đến dân tộc, tôn giáo; các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái; phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng; không để bị động, bất ngờ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tập trung thực hiện tốt các kế hoạch luyện tập, diễn tập, các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa; kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giữ vững và tăng cường đoàn kết quân dân.

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với thực hiện thực chất, có hiệu quả Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn các đồng chí cán bộ quân đội đã nghỉ hưu, đã nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh, bằng tình cảm và trách nhiệm đối với quê hương, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm đã được tôi luyện trong chiến tranh, trong Quân đội, tiếp tục có nhiều đóng góp trong xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh, kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch; thường xuyên giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động; tham gia tích cực vào các chương trình kinh tế - xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của tỉnh.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, hào hùng của Quân đội và nhân dân ta. Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, chúng ta tỏ lòng tri ân và tôn vinh những tấm gương tiêu biểu trong chiến đấu, học tập, công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, để cùng chung sức, chung lòng đưa Tuyên Quang ngày càng phát triển, xứng đáng với vị thế Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến.

Với tất cả tình cảm sâu sắc, tôi xin kính chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng và toàn thể các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; bước sang năm mới với niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!Lượt xem: 3337 views  
Tin mới nhất

 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 6
Truy cập: 48.617