Bàn về những tiêu chí cơ bản đánh giá cán bộ, công chức trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Thứ 3, ngày 13 tháng 12 năm 2016 - 8:56
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những di sản quý báu mà Người để lại cho dân tộc Việt Nam. Đó cũng là một trong những cống hiến to lớn của Người trong quá trình hoạt động cách mạng. Tư tưởng Hồ Chí Minh bao quát nhiều bình diện với chiều sâu chưa được khai thác hết. Để góp phần vào việc khai thác tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh (HCM), học tập và làm theo đạo đức tư tưởng của Người, tác giả tìm hiểu vấn đề: đánh giá cán bộ, công chức theo tư tưởng HCM.

 

 Hồ Chí Minh khẳng định cần phải có quan điểm toàn diện, cụ thể và lịch sử khi xem xét đánh giá cán bộ, công chức. 

 ( Ảnh: Tư liệu )

 Đánh giá đúng hay sai cán bộ là khâu đầu tiên quyết định thành công hay thất bại trong việc sử dụng nhân tài. Để đánh giá đúng và xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế, việc kế thừa và vận dụng tư tưởng HCM là rất cần thiết.

Hồ Chí Minh khẳng định cần phải có quan điểm toàn diện, cụ thể và lịch sử khi xem xét đánh giá cán bộ, công chức. Người chỉ rõ:"xem xét cán bộ không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ, không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn bộ lịch sự, toàn bộ công việc của họ".

Như vậy, để hiểu bản chất của cán bộ, năng lực thực sự của cán bộ, công chức không thể chỉ xem xét ở hình dung, tướng mạo và đối đáp để phán đoán mà theo HCM cần phải dựa vào nhiều tiêu chí. Sau đây là về một vài tiêu chí cơ bản mà HCM thường khuyên dạy chúng ta.


Thứ nhất, người cán bộ phải có đức, tài


Theo nghĩa thông thường " Đức" là khái niệm dùng để chỉ tính hạnh của con người, phần tốt đẹp, thẳng thắn của tâm hồn. Đức là tính cách cao quý của con người, làm đẹp đời mình và có ảnh hưởng tốt đến người khác. Trong điều kiện hiện nay, " Đức" được hiểu là đạo đức cách mạng, là những phẩm chất tốt đẹp cần có của người cán bộ, công chức. HCM nói: đức là đạo đức cách mạng, là cái "gốc" rất quan trọng. Theo Người, một người cán bộ mà thiếu đạo đức thì "có tài cũng vô dụng". Nên HCM thường nhấn mạnh phải trau dồi đạo đức cách mạng, phải biết "vun xới", chăm sóc, bảo vệ và phát triển nó. HCM khẳng định, đạo đức là nên tảng, là tiêu chuẩn đầu tiên của người cán bộ cách mạng. Vậy cái cốt lõi của đạo đức cách mạng? Theo HCM đó là: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Người ví: trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông; đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc; người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. HCM nhấn mạnh: nếu mỗi chúng ta xa rời cái đức ấy thì "dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân". Nên anh em viên chức bây giờ cần có bốn đức tính: Cần, Kiệm, Liêm, Chính( lời khuyên với anh em viên chức Chính phủ ngày 17/01/1946).

Với cách giải thích ngắn gọn mà đầy đủ, súc tích và dễ hiểu của HCM thể hiện trong nhiều bài viết, bài nói và cả việc làm của Người, cái " Đức" ấy trở nên gần gũi, dễ nhớ đối với tất cả mọi người, mọi tầng lớp và ai ai cũng thấy mình có thể thực hiện được và cố gắng thực hiện để góp phần nhỏ của mình vào sự nghiệp lớn lao của cách mạng.

Vậy tài là gi?Theo HCM: tài là văn hóa, là chuyên môn. Người có tài là có trình độ văn hóa cao và trình độ chuyên môn sâu. Không thể nói người có tài mà có trình độ văn hóa thấp, trình độ chuyên môn kém được. Tài là năng lực của con người, là hiệu suất hiệu quả trong một lĩnh vực hoạt động nào đó của họ. Theo HCM người cán bộ phải có tài, nghĩa là người nào có năng lực làm việc gì thì đặt vào việc ấy. Không nên giao việc cho cán bộ khi chưa biết khả năng của họ đến đâu. HCM nhắc nhở:" Phải dùng người đúng chỗ đúng việc", phải biết phát hiện nhân tài, nếu một người nào đó có tài mà không biết sử dụng họ, không dùng đúng chỗ, đúng việc thì không phát huy được tài năng của họ.

Theo HCM:" kiến thiết phải có nhân tài". Nhưng nhân tài không hoàn toàn do yếu tố bẩm sinh mà có, muốn có tài phải học tập, không chịu khó học tập, không chịu khó rèn luyện thì khó có thể trở thành tài. HCM khuyên chúng ta: "Phải thực hiện lời dạy của Lênin: học, học nữa, học mãi, còn sống thì còn phải học, còn phải hoạt động"

Vì vậy, HCM cho rằng mọi thành công hay thất bại của người cán bộ đều do người cán bộ có đức, tài hay không. Người luôn coi trọng yếu tố "Đức", "Tài", " Hồng", " Chuyên". Người nói:" Có tài mà không có đức thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài, ví như ông bụt không làm hại gì nhưng cũng không có lợi gì cho loại người.

Như vậy, coi trọng đức tài, lấy đạo đức cách mạng làm nền tảng, làm gốc là tư tưởng nhất quán của HCM, là phương châm sống của người. Nhưng chưa bao giờ Người xem nhẹ tài năng. Với HCM, một người cán bộ, công chức cách mạng chân chính phải có cả đức lẫn tài, phẩm chất cách mạng và năng lực công tác. Đó là hai mặt không thể tách rời, chúng hòa quyện vào nhau trong nhân cách người cán bộ.


Thứ hai, việc xem xét thái độ đối với bản thân, đối với công việc và đối với mọi người cũng là tiêu chí cơ bản quan trọng để xác định, đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ, công chức.


Đối với bản thân HCM đánh giá cao những người cán bộ luôn hết lòng, hết sức, chăm chỉ dẻo dai trong công việc và sự nghiệp cả đời. Là những người không sợ mắc khuyết điểm, vấn đề là biết tự kiểm điểm và sửa lỗi của mình, không nhút nhát, dũng cảm, quyết đoán trong công việc, hay học hỏi, chăm nghiên cứu, nhẫn nại, chịu khó, cầu tiến bộ, Thắng không kiêu, bại không nản. Không hiếu danh, không có lòng ham danh vọng, địa vị, không kiêu ngạo, tự cao, tự đại khinh rẻ người khác, không muốn biết, muốn học hỏi ưu điểm của người khác. Người cán bộ phải nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều. " Người cán bộ như thế giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục"

Thái độ với công việc, HCM đánh giá cao những người biết đến việc công, việc nước lên trên việc tư, việc nhà. Đó là cái phản ánh rõ bản chất và tính cách người cán bộ." Người cán bộ biết điều tra nghiên cứu hoàn cảnh rõ ràng, dám nghĩ, dám làm cái mới hoặc những công việc khó khăn, nguy hiểm nhưng ích nước, lợi dân; thạo về chính trị, giỏi về chuyên môn; không cậy thần, cậy thế, được vinh không mừng thái quá, bị nhục không sợ, thấy lợi ko ham, thấy sắc không mộ; biết phục tùng đoàn thể; không tự đạt mình cao hơn tổ chức, không đứng ngoài kỷ luật".

Với người cán bộ, bất kể làm một việc gì mà có trách nhiệm cao thì đều có khả năng tạo ra hiệu quả công tác tốt. Nêu cao trách nhiệm của người cán bộ trước Đảng, trước tập thể, trước nhân dân đó là một phong cách cơ bản, chủ yếu nhất, có tính tiền quyết trong việc đổi mới phong cách công tác của cán bộ, đảng viên.

Theo HCM nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác sẽ làm cho người cán bộ biết sắp xếp công việc một cách khoa học, hợp lý. HCM chỉ rõ: bất kỳ việc gì " phải bắt đầu từ gốc, dần dần đến ngọn, từ ít đến nhiều, từ hẹp đến rộng, chớ nên tham mau, tham nhiều trong một lúc". Người cán bộ trong cơ quan, đơn vị cần phải xem xét kỹ hoàn cảnh mà sắp đặt công việc cho đúng, việc chính việc cần gấp thì làm trước, không nên luộm thuộm, không có kế hoạch, gặp việc nào làm việc nấy, thành thử việc nào cũng là việc chính, lộn xộn, không có ngăn nắp.

Tính ngăn nắp, gọn gàng đi liền với nhìn xa trông rộng giúp người cán bộ chủ động trong công việc không ôm đồ, không bỏ sót công việc. HCM chỉ rõ công tác của người cán bộ vốn là công tác đòi hỏi tính thời gian chặt chẽ, đúng giờ giấc, do vậy người cán bộ phải đề ra được kế hoạch công tác của đơn vị, cơ quan, cá nhân phù hợp với yêu cầu và hoàn cảnh cụ thể. Kế hoạch của cá nhân phải phục tùng và phù hợp với kế hoạch chung của đơn vị. Một kế hoạch được coi là tốt khi kế hoạch đó phản ánh được yêu cầu của nhiệm vụ chính trị mà đơn vị được giao, kế hoạch đó phải có những bước đi, tiến độ triển khai phù hợp, sát thực và khả thi. HCM cho rằng, nêu cao tinh thần trách nhiệm sẽ làm cho người cán bộ có quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch công tác. Tinh thần quyết tâm trong công việc, trong việc thực hiện kế hoạch công tác không có điểm chung với chủ quan duy ý chí. HCM nói :" Một người có tài kinh bang tế thế mà không có quyết tâm " dời non lấp biển" trong hành động thì cái tài đó không có đắc dụng và chẳng có ích gì cho đời". Với quyết tâm trên cơ sở khoa học và ý chí cách mạng thì người cán bộ sẽ được nhân lên sức mạnh để vượt qua những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức, tập thể giao phó. HCM khẳng định:" không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên".

Trần Thị Phượng               
Trường Chính trị tỉnh Tuyên Quang

 Lượt xem: 2602 views  
Tin mới nhất

 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 22
Truy cập: 49.571