Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc 7 lĩnh vực
Thứ 2, ngày 12 tháng 12 năm 2016 - 10:48
UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 1683/QĐ-UBND về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó, có 45 thủ tục hành chính (42 thủ tục cấp tỉnh, 02 thủ tục cấp huyện, 01 thủ tục cấp xã) thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Tuyên Quang được đơn giản hóa: Lĩnh vực Tư pháp (09 thủ tục); lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (02 thủ tục); lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (02 thủ tục); lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (02 thủ tục); lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (05 thủ tục); lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (21 thủ tục); lĩnh vực Công thương (04 thủ tục).

Quyết định cũng đưa ra chi tiết Phương án đơn giản hóa 45 thủ tục hành chính trên và giao Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ban, ngành, và các đơn vị liên quan thực hiện.

Công khai tiến độ giải quyết hồ sơ Thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh

Lợi ích của phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên là rút ngắn thời gian giải quyết hoặc quy định rõ thời gian giải quyết TTHC nhằm công khai thời gian giải quyết để cá nhân biết và chủ động trong công việc, đồng thời giám sát cơ quan Nhà nước thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi thực hiện Thủ tục hành chính.

Đơn giản hóa các Thủ tục hành chính phát sinh trong quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với người dân và doanh nghiệp, thông qua việc đơn giản hóa để loại bớt các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, cắt giảm đáng kể chi phí trong thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu quả và có hiệu suất cao.
Bên cạnh đó, thực hiện tốt các phương án đơn giản hóa Thủ tục hành chính có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện quan hệ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tính công khai minh bạch trong giải quyết công việc của nhân dân, góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả trong cán bộ, công chức. Trong tương lai, việc đơn giản hóa này sẽ giảm số lượng các Thủ tục hành chính phải tuân theo, do đó môi trường đầu tư của tỉnh sẽ được thuận lợi hơn, thông thoáng hơn, đồng thời giảm chi phí xã hội và tăng năng suất lao động.

Nguyễn Lan

 Lượt xem: 2620 views  
Tin mới nhất

 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 20
Truy cập: 48.618