Một số bài học trong xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố
Thứ 4, ngày 7 tháng 12 năm 2016 - 13:47
Ngày 22-5-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên. Phóng viên Báo Tuyên Quang có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Vũ Phan, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

 


Đồng chí Nguyễn Vũ Phan, Quyền Giám đốc
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

PV: Thưa đồng chí, các huyện, thành phố trong tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tập trung cho các địa phương xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn. Với vai trò là cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai những công việc cụ thể gì?

Đồng chí Nguyễn Vũ Phan: Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 15, Sở Văn hóa, Thể  thao và Du lịch đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, soạn thảo tham mưu với UBND tỉnh Đề án xây dựng nhà văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2016 - 2025 và đã được UBND tỉnh phê duyệt ban hành tại Quyết định 307/QĐ-UBND, ngày 15-9-2016. 

Ngành đã cử cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ tham gia Ban soạn thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020 và đã được HĐND tỉnh thông qua (Nghị quyết số 03-2016/NQ-HĐND ngày 17-7-2016).

Sở đã chủ động tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Đề án xây dựng nhà văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên giai đoạn 2016 - 2025 để tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả và đúng mục tiêu đã đề ra.


Nhà văn hóa thôn An Phú, xã Tân An (Chiêm Hóa) mới khánh thành đưa vào sử dụng
 trong niềm phấn khởi của nhân dân.

Sở chủ trì phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát và trên cơ sở đề xuất của các huyện, thành phố, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổng hợp tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03-2016/NQ-HĐND, ngày 13-7-2016 của HĐND tỉnh. Trong đó, có nội dung xây dựng nhà văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên theo mẫu thiết kế chung phù hợp với tiêu chí quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Năm  2016, toàn tỉnh xây dựng 122 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên.

Hiện nay, các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các xã đăng ký xây dựng năm 2016 chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng triển khai xây dựng theo đúng kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, ngành cũng đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2016 - 2020. Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã tiến hành rà soát, đề xuất kế hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên năm 2017 theo đúng kế hoạch đã đề ra.


Nhà văn hóa thôn Làng Sảo, xã Hợp Thành (Sơn Dương) đang được hoàn thành
và đưa vào sử dụng cuối tháng 12- 2016.    Ảnh: Minh Thủy 

PV: Thời gian gần đây, một số nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố được xây dựng theo chương trình nông thôn mới với phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Xin đồng chí cho biết những bài học chủ yếu rút ra từ chương trình này?

Đồng chí Nguyễn Vũ Phan: Từ thực tiễn qua 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, đã có rất nhiều nhà văn hóa thôn, bản được hỗ trợ đầu tư xây dựng đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, ngành đã rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Một là, tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, trong hoạt động tuyên truyền. Trong đó, tập trung nâng cao nhận thức của nhân dân về mục tiêu của chương trình là xây dựng nông thôn mới phục vụ lợi ích của chính người dân. 

Hai là, duy trì việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ văn hóa cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá, thông tin cơ sở xã, phường, thị trấn; tuyên truyền viên của các đội thông tin lưu động, đội chiếu bóng lưu động.
Ba là, chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch gắn với việc kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Bốn là, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!       

Theo TQĐTLượt xem: 3655 views  
Tin mới nhất

 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 9
Truy cập: 48.556