Kết quả 15 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
Thứ 3, ngày 29 tháng 11 năm 2016 - 14:37
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII), Kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (khóa XII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc", Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; hướng dẫn, triển khai thực hiện phong trào, thúc đẩy phong trào phát triển theo chiều sâu, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng rộng rãi của mọi người, mọi gia đình và toàn xã hội tham gia thực hiện; đặc biệt là việc xây dựng danh hiệu "Gia đình văn hoá", Khu dân cư văn hóa.

 Nhiều hộ gia đình có từ ba đến bốn thế hệ chung sống hòa thuận hạnh phúc, vươn lên làm kinh tế giỏi, có thu nhập cao, đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" nhiều năm liên tục như: Gia đình ông Sầm Văn Dừn, dân tộc Cao Lan (xã Đại Phú, huyện Sơn Dương), gồm bốn thế hệ chung sống, được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; gia đình bà Trần Thị Vĩnh, dân tộc Tày (xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa), gồm bốn thế hệ chung sống, thu nhập bình quân 18 triệu đồng/người/năm... Ngoài việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng gia đình văn hóa, tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của hai mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Thượng Ấm (huyện Sơn Dương), xã Yên Phú (huyện Hàm Yên) với 10 câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và 10 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, gồm 312 thành viên, một mô hình Ngăn ngừa giảm thiểu tác hại của bạo lực gia đình trên cơ sở giới tại xã Phúc Thịnh (huyện Chiêm Hóa). Kết quả phấn đấu xây dựng danh hiệu "Gia đình văn hoá" ngày càng tăng, năm 2000, toàn tỉnh có 60,6% số hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá"; năm 2015, có 86,1% số hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá", tăng 25,5% so với năm 2000, 95% hộ nông dân đạt danh hiệu "Gia đình nông dân văn hóa", 86,5% hộ hội viên phụ nữ đạt tiêu chí “5 không, 5 sạch” gắn với phong trào "Phụ nữ Tuyên Quang xây dựng nông thôn mới".

Tiết mục múa “Mùa về bản tôi” do gia đình nghệ nhân Sầm Dừn biểu diễn
tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng vùng Đông Bắc lần thứ VIII. Ảnh: Ngọc Chiến

Từ năm 2009 đến nay, vào dịp Tết Trung thu, thành phố Tuyên Quang duy trì tổ chức Đêm hội đường phố, với những mô hình đèn khổng lồ, độc đáo mô phỏng nội dung các câu truyện cổ tích, ngụ ngôn hoặc những nhân vật lịch sử... của các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang; các thôn, bản, tổ dân phố thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Năm 2000, toàn tỉnh có 59,8% thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 2015, có 75,4% thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, tăng 15,6% so với năm 2000. Nhiều xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố văn hóa trên 80%; một số xã đạt tỷ lệ thôn, bản văn hóa 100% như: Thượng Lâm (huyện Lâm Bình); Kim Bình (huyện Chiêm Hóa); Văn Phú, Sầm Dương, Thanh Phát, Bình Yên (huyện Sơn Dương); thị trấn Tân Bình (huyện Yên Sơn).

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp tiền, công lao động, hiện vật, hiến đất... xây dựng hệ thống đường giao thông, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa, đặc biệt là nhân dân tự nguyện giải phóng mặt bằng, đóng góp vật liệu, sức lao động, máy móc, thiết bị để thực hiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn được 2.407 km, đạt 110,2% kế hoạch đề ra; vận động nhân dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế, vận động trẻ em tiêm chủng đầy đủ, phụ nữ có thai đi khám định kỳ; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, loại bỏ các tập tục lạc hậu; xây dựng phong trào văn hóa, thể thao ở cộng đồng; phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường tận dụng đất đai được giao để tăng gia sản xuất; xây dựng 12 mô hình khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường; tiếp tục vận động nhân dân xây dựng hệ thống 3 công trình vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh, không nuôi nhốt gia súc, gia cầm dưới gầm sàn nhà, xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế...;100% hộ gia đình, các khu dân cư đăng ký và cam kết thực hiện không vi phạm pháp luật, không có tội phạm, ma túy, mua bán người và vi phạm trật tự an toàn giao thông, gắn với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng khu dân cư.

Đến nay, toàn tỉnh có 6.314 lượt khu dân cư không có tội phạm, 7.021 lượt khu dân cư không có ma túy, 5.961 lượt khu dân cư không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông; 4.200 lượt người có uy tín được bình chọn, nêu cao vai trò trách nhiệm, thực hiện công tác vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần phát huy vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng trong công tác trợ giúp các gia đình khó khăn, công tác xóa đói, giảm nghèo; 2.096/2.096 tổ hòa giải ở khu dân cư, với 12.878 hòa giải viên tham gia hòa giải 36.841 vụ việc, hòa giải thành công 28.939 vụ việc, đạt 78,55%, góp phần giữ gìn tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư; 6.045 mô hình "Dân vận khéo" trong đó có 2.488 tập thể, 3.557 cá nhân thuộc các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, tạo động lực để nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội tại các điểm khu dân cư, thôn, xóm, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học được 7.859 buổi cho 934.080 lượt cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh và nhân dân tham dự; phát trên 575.425 phiếu tố giác tội phạm; vận động được trên 435.290 lượt hộ gia đình, học sinh tham gia ký cam kết không vi phạm pháp luật. Các cấp Hội phụ nữ đóng góp 7.932,4 triệu đồng tiền mặt; 397.061 ngày công nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh phục vụ sản xuất, 245.254 ngày công vệ sinh môi trường, làm sạch đường làng, ngõ xóm, hiến hàng nghìn m2 đất làm đường bê tông nông thôn góp phần cùng nhân dân trong toàn tỉnh hoàn thành trên 2.777 km đường bê tông nông thôn..., xây gần 30 bể chứa và phân loại rác thải trên đồng ruộng, đào gần 2.000 hố rác thải tại các khu dân cư; lắp đặt 3.982 hầm bể biogas, xây dựng 3.319 công trình (trong đó có 1.103 nhà tắm, 1.171 nhà tiêu, 1.045 chuồng trại chăn nuôi).

Thực hiện Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 30/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đến tháng 12/2015, các sở, ban, ngành; 7/7 huyện, thành phố; 141/141 xã phường thị trấn đã xây dựng quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 1.516/2.096 quy ước thôn, bản, tổ dân phố được sửa đổi, bổ sung nội dung nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; 579 quy ước của các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên đang tiếp tục hoàn thiện, trình phê duyệt theo quy định.

Lễ hội rước đèn Trung thu Thành Tuyên (thành phố Tuyên Quang).

Trong lễ hội, các lễ hội được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi lành mạnh, gắn hoạt động lễ hội với quảng bá và phát triển du lịch, thu hút đông đảo du khách và nhân dân tham dự, giao lưu văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các nghi lễ tín ngưỡng, các trò chơi dân gian trong lễ hội. Người dân đã có ý thức trong việc giữ gìn an ninh trật tự, cảnh quan, môi trường. Ban Tổ chức lễ hội làm tốt công tác phòng, chống việc lợi dụng lễ hội để tổ chức các hoạt động truyền đạo trái phép, hành nghề mê tín dị đoan, đánh bạc... trong thời gian tổ chức các lễ hội truyền thống, điển hình như: Lễ hội Đền Thượng, lễ hội Đền Hạ, lễ hội rước mẫu Đền Ỷ La (thành phố Tuyên Quang); lễ hội chọi trâu (huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên); lễ hội Lồng tông (huyện Chiêm Hóa); ; lễ hội Lồng tông xã Tân trào (huyện Sơn Dương); Lễ hội đình Minh Cầm (huyện Yên Sơn)... tạo sinh hoạt văn hoá cộng đồng lành mạnh, có quy mô ngày càng lớn, thu hút đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước đến Tuyên Quang, trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có 36 lễ hội, trong đó có 29 lễ hội dân gian, 03 lễ hội cách mạng, 03 lễ hội văn hóa - du lịch, 01 lễ hội tôn giáo.

Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xây dựng nhà văn hóa. Đến nay, toàn tỉnh Tuyên Quang có 114 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn; 1.689 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố; 6 thư viện huyện, 122 tủ sách xã điểm được đầu tư xây dựng trong nhà văn hóa xã. Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Triển lãm tỉnh phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố hướng dẫn duy trì, thành lập các đội văn nghệ quần chúng, Câu lạc bộ hát Then, hát Páo dung, hát dân ca...; hướng dẫn các xã, thôn, bản, tổ dân phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, trật tự an toàn xã hội. Toàn tỉnh thành lập trên 60 câu lạc bộ hát Then, đàn tính; duy trì hoạt động của 141 tổ, đội văn nghệ quần chúng xã, phường, thị trấn, 2.494 tổ, đội văn nghệ quần chúng thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang; trên 50 câu lạc bộ đàn hát dân ca. 

Hằng năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan: Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Giải cầu lông công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức giải Việt dã Tiền phong; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Giải cầu lông ngành giáo dục dành cho đối tượng cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác trong ngành; Hội Nông dân tỉnh tổ chức Giải bóng chuyền "Bông lúa vàng"; Hội Người cao tuổi tổ chức Giải cầu lông; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức Giải bóng chuyền, Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng... Toàn tỉnh thành lập 60 câu lạc bộ bóng chuyền hơi; duy trì 251 câu lạc bộ Người cao tuổi, thu hút gần 7.632 người cao tuổi tham gia hoạt động; phong trào thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì và phát triển với trên 25% số người tập thể thao thường xuyên, trên 22% số hộ gia đình thể thao; 300 câu lạc bộ thể dục, thể thao thường xuyên hoạt động; 3.889 đội, 43.680 vận động viên thể thao cơ sở.

Với những kết quả đạt được, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đã làm chuyển biến nhận thức, tạo sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn dân về vị trí, nhiệm vụ, tác dụng của phong trào. Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, thôn, bản, tổ dân phố văn hoá tiếp tục được chú trọng và nâng cao chất lượng, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.\

Hồng XiêmLượt xem: 1893 views  
Tin mới nhất

 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 25
Truy cập: 48.556