Tuyên Quang: Triển khai kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2017
Thứ 3, ngày 22 tháng 11 năm 2016 - 16:15
Ngày 15/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2017.

Theo kế hoạch đề ra, trong năm 2017 tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động, gắn với quá trình cải cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng nhu cầu thực tế giúp cho người dân và doanh nghiệp trong tỉnh làm việc với các cơ quan nhà nước nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Tỉnh sẽ bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tạo nền tảng và tiến tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bí mật nhà nước. Tích hợp, kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan, đơn vị trên cơ sở khung Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang: thường xuyên cập nhật và cung cấp thông tin tổng hợp
về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh.

Để đạt được các mục tiêu trên, nội dung chính của Kế hoạch là: Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước; Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; Xây dựng hoàn thiện các Hệ thống thông tin (HTTT), Cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử; phát triển nguồn nhân lực CNTT. Kế hoạch cũng đưa ra 5 giải pháp thực hiện, gồm giải pháp về môi trường chính sách; về tài chính;  công tác triển khai;  đảm bảo an toàn thông tin; tổ chức.

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2017 đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đã đặt ra; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT của đơn vị; triển khai đầu tư các hạng mục phù hợp, khoa học, đồng bộ, đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước.

Nguyễn Lan

 Lượt xem: 1450 views  
Tin mới nhất

 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 79
Truy cập: 16.049