Tạo động lực cho sản xuất nông nghiệp hàng hóa phát triển
Thứ 5, ngày 17 tháng 11 năm 2016 - 10:9
Sau hơn 5 tháng triển khai Nghị quyết số 16 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025, sản xuất nông nghiệp của tỉnh đã từng bước phát triển theo hướng hàng hóa. Nhằm không ngừng phát huy những kết quả đã đạt được, phóng viên (PV) Báo Tuyên Quang có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Nông, Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về một số nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

PV: Thưa ông, Nghị quyết 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025 có tác động như thế nào đến tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh?

Ông Nguyễn Công Nông: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định một trong 3 khâu đột phá là “Phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực”. Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) được thực hiện hiệu quả sẽ tạo động lực để cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa; nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp chủ yếu cần thực hiện để tạo ra được sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2025.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội XVI nói chung, Nghị quyết 16 nói riêng, năm 2016 sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh đã có bước tăng trưởng đáng kể. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2016 ước đạt trên 7.426 tỷ đồng, đạt 103,83% kế hoạch; sản lượng lương thực cả năm ước đạt 33,9 vạn tấn, đạt 101,9% kế hoạch. Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục tăng trưởng, trồng rừng vượt 4% kế hoạch. Các vùng chuyên canh tiếp tục được duy trì và mở rộng, góp phần đảm bảo tốc độ tăng trưởng, nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Dự kiến hết năm nay có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân tăng từ 10 tiêu chí/xã năm 2015 lên 11 tiêu chí/xã.

Đồng chí Nguyễn Công Nông,
Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


PV: Tuy đã đạt được những kết quả nhất định, song sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa trên địa bàn tỉnh ta vẫn chưa xứng với tiềm năng. Ông có nhận định gì về vấn đề này?

Ông Nguyễn Công Nông: Là tỉnh miền núi, chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp. Thời gian qua ngoài việc đảm bảo an ninh lương thực với sản lượng lương thực hàng năm trên 33 vạn tấn; sản xuất nông lâm nghiệp tỉnh nhà đã có bước chuyển dịch theo hướng hàng hóa tập trung. Toàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng cam sành có diện tích trên 5.000 ha; vùng lạc hàng hóa trên 3.000 ha; diện tích mía nguyên liệu trên 11.000 ha; vùng chè 8.700 ha; trên 182.000 ha rừng trồng, trong đó rừng trồng đã thành rừng là trên 146.000 ha.

Tỉnh đã và đang tập trung xây dựng vùng rừng sản xuất gỗ lớn, đưa giống keo lai nuôi cấy mô vào trồng đại trà; thực hiện cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC cho 5 công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh với diện tích 11.462 ha. Toàn tỉnh hiện đã có trên 15 nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Chăn nuôi của tỉnh cũng có bước phát triển khá với tổng đàn trâu trên 110 nghìn con, chiếm 20% tổng đàn trâu khu vực trung du miền núi phía Bắc.


Các thành viên của Tổ sản xuất cam VietGAP thôn 1 Thuốc Thượng, xã Tân Thành (Hàm Yên)
trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cam sành.


Toàn tỉnh hiện có 1.393 lồng cá, trong đó 358 lồng cá đặc sản, sản lượng 100 tấn/năm. Tỉnh luôn chú trọng xây dựng, giữ gìn và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm nông sản. Toàn tỉnh hiện có 28 sản phẩm nông sản xây dựng được nhãn hiệu, đang từng bước khẳng định thương hiệu và chiếm lĩnh thị trường.

Song bên cạnh những kết quả trên, nông nghiệp hàng hóa tỉnh ta phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, ở nhiều nơi quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ; năng suất, chất lượng, giá trị và thu nhập còn thấp, sức cạnh tranh hạn chế; sản xuất phát triển chưa bền vững, phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên. Những cây trồng, vật nuôi có lợi thế, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản phẩm ngành nông nghiệp chưa thực sự trở thành sản phẩm hàng hóa có hiệu quả bền vững. Nhiều nơi, việc thay đổi nhận thức về nông nghiệp hàng hóa, đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, đặc biệt là nâng cao trình độ ứng dụng khoa học công nghệ cho nông dân, phát triển liên kết sản xuất, huy động vốn đầu tư còn hạn chế.

PV: Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, ngành nông nghiệp đã có những giải pháp gì, thưa ông?

Ông Nguyễn Công Nông: Khắc phục những tồn tại, hạn chế này, trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường phối hợp với các cấp, ngành liên quan cụ thể hóa những nội dung cơ bản của Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Toàn ngành tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung trong khâu chọn giống (chọn tạo, giâm hom, nuôi cấy mô, vi ghép đỉnh sinh trưởng) nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh; xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, biện pháp canh tác trên đất dốc, canh tác tổng hợp, tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn chủ lực.

Ngành tiếp tục thực hiện các giải pháp về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất, quản lý trong nông nghiệp, nông thôn, trong đó trọng tâm là thực hiện Phương án tổng thể và Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp; củng cố hợp tác xã nông nghiệp mở rộng ngành nghề dịch vụ, gắn với chuỗi cung ứng sản phẩm hàng hóa.

Sở tiếp tục phối hợp với các ngành, các địa phương tăng cường xúc tiến, mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mở rộng liên kết đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Phối hợp, liên kết phát triển thị trường tiêu dùng nội địa, tập trung vào các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận; đưa sản phẩm nông sản hàng hóa của tỉnh lên sàn giao dịch ở các thành phố lớn.

PV: Xin cảm ơn ông! 

Theo TQĐTLượt xem: 1689 views  
Tin mới nhất

 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 105
Truy cập: 15.361