Xây dựng tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa
Thứ 3, ngày 8 tháng 11 năm 2016 - 22:26
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, những năm qua, việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Với nhiều giải pháp triển khai hiệu quả, Phụ nữ tỉnh ta ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh.

Nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tập trung lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, tăng cường thu hút, tập hợp các tầng lớp phụ nữ vào tổ chức hội. Các cấp hội tập trung đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, phù hợp với yêu cầu, đối tượng, đặc điểm vùng miền và nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của chị em, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động. 


Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh gặp gỡ
phụ nữ tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015. Ảnh D.L

Thực hiện phương châm hướng về cơ sở “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội”, các cấp hội đã đa dạng hình thức tập hợp, thu hút hội viên, tham gia sinh hoạt hội. Nhiều hình thức tập hợp hội viên, xây dựng, củng cố tổ chức được các cấp hội triển khai có hiệu quả, giúp hội viên gắn bó với tổ chức hội. Một trong những hoạt động nổi bật đó là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hằng năm, có trên 97% cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào. 

Hội LHPN các xã, phường, thị trấn xây dựng các mô hình tập hợp hội viên có hiệu quả như: CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Nuôi con bằng sữa mẹ”; các mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Ống tre tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương”, “Một ngày vì phụ nữ nghèo”… 

Một số Hội cơ sở còn thành lập các mô hình, CLB tập hợp, thu hút hội viên phù hợp đặc thù địa phương, đối tượng như: CLB thể thao; CLB giữ gìn, bảo tồn tiếng nói, trang phục trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Tuyên Quang; CLB “Xây dựng gia đình bình đẳng trong chị em các dân tộc”; CLB hát Then, hát Sình ca, hát Páo dung, hát Soọng cô… Qua đó, thu hút hàng nghìn phụ nữ tham gia phong trào văn hóa văn nghệ và tổ chức hội. Hiện nay, các cấp hội đã xây dựng và duy trì được hơn 340 mô hình, loại hình CLB, thu hút hơn 15.600 hội viên phụ nữ tham gia. Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp trên 19.000 hội viên, nâng tổng số hội viên phụ nữ toàn tỉnh lên 135.969 hội viên, tỷ lệ hộ gia đình có hội viên đạt 85%.  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội theo chuẩn chức danh, yêu cầu công việc được quan tâm, chú trọng về chất lượng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Theo đó, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN tỉnh, huyện phối hợp với các cơ sở đào tạo mở gần 80 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho hơn 22.820 cán bộ hội cơ sở. Đến nay, 100% chi hội xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt.


Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh biểu dương và tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015. Ảnh: Mạnh Thái

Các cấp hội thường xuyên kiểm tra, đánh giá, khảo sát, phân loại các chi, tổ hội dưới cơ sở, nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ở các chi, tổ hội. Trong 5 năm, đã củng cố, kiện toàn gần 230 chi hội trưởng, chi hội phó; 36 chủ tịch, phó chủ tịch cấp xã; 9 chủ tịch, phó chủ tịch cấp huyện và 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch cấp tỉnh. Đội ngũ cán bộ hội ngày càng trưởng thành về mọi mặt, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức hội ngày càng thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Các phong trào thi đua, cuộc vận động thu hút đông đảo chị em tham gia thực hiện và đạt kết quả cao. Năm 2015, toàn tỉnh có gần 90% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, tăng 22% so với năm 2011, 100% huyện hội đạt vững mạnh.  

Bên cạnh đó, các cấp hội đã làm tốt vai trò nòng cốt tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ, cán bộ hội. Nhiều chị được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và được bổ nhiệm giữ các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh. Phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng tăng về chất và lượng. Đến nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với cấp tỉnh là 27,5%, cấp huyện là 23,39%, cấp xã là 29,67%. Tỷ lệ nữ là đại biểu Quốc hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt 50%, tăng 16% so với nhiệm kỳ trước; tỷ lệ nữ là đại biểu HĐND tỉnh đạt 35%; cấp huyện và tương đương là 35%, cấp xã đạt 30%.

Để tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nhiệm kỳ tới, các cấp hội tập trung vào một số giải pháp cơ bản: Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp hội. Chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác hội theo hướng cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, phù hợp tình hình, đặc điểm địa phương, đơn vị. Đặc biệt quan tâm củng cố nâng cao chất lượng các mô hình đang hoạt động hiệu quả, xây dựng các mô hình mới phù hợp các đối tượng phụ nữ. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng trong các cấp Hội. Tăng cường công tác đi cơ sở của cán bộ Hội các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt việc giới thiệu quy hoạch, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ nữ, trẻ là người dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện cho cán bộ hội được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội, đảm bảo đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Kết quả nổi bật của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh từ năm 2011-2016

- Toàn tỉnh hiện có 9.050 mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ.
- Huy động hơn 80 nghìn hội viên tham gia tiết kiệm với trên 21 tỷ đồng.
- Tham gia đóng góp hơn 7,9 tỷ đồng, hơn 79.000 m3 cát sỏi, hơn 2 vạn ngày công
   làm đường giao thông nông thôn; hiến hơn 6.750 m2 đất xây dựng nhà văn hóa,
   làm đường liên thôn.
- Đảm nhận 14 mô hình đường phố tự quản, 3 tuyến phố văn minh.
- Tham gia hơn 563.850 ngày công lao động vệ sinh môi trường, đào hơn 2.000 hố rác 
   và xây dựng 30 bể chứa rác thải.
- Hỗ trợ làm mới 102 nhà, sửa chữa 11 nhà “Mái ấm tình thương”; tặng 270 suất
   học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
- Giúp đỡ hơn 36.780 hộ nghèo, trong đó có 27.628 hộ thoát nghèo.
Một số thành tích nhiệm kỳ 2011 - 2016
- 23 Huân chương các hạng.
- 88 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- 311 Bằng khen Tổng LĐLĐ.
- 1 giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.
- 641 kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam; 38 kỷ niệm chương
   của các bộ, ngành Trung ương.
- 11 Bằng khen của Ban Chỉ đạo Tây Bắc; 125 Bằng khen của Trung ương

   Hội LHPN Việt Nam và 225 Bằng khen của Hội LHPN tỉnh…

                                                                                               Nguyễn Thị Huề
                                                                                 (Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh)Lượt xem: 2006 views  
Tin mới nhất

 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 23
Truy cập: 48.527