Đơn vị hành chính - Dân số - Lao động
Thứ 5, ngày 1 tháng 12 năm 2016 - 11:21

 

Trường Đại học Tân Trào - niềm tự hào của nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh Thèn Hương

Tuyên Quang có 07 đơn vị hành chính, bao gồm: Thành phố Tuyên Quang (đô thị loại III) và 6 huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Na Hang và Lâm Bình.

Theo Niên giám thống kê năm 2015, dân số Tuyên Quang có 760.289 người, với 198.175 hộ gia đình, mật độ dân số là 130 người/km2. Trong đó, thành phố Tuyên Quang có 94.855 người, huyện Na Hang có 43.964 người, huyện Chiêm Hóa có 129.836 người, huyện Hàm Yên có 115.026 người, huyện Yên Sơn có 165.908 người, huyện Sơn Dương có 179.499 người, huyện Lâm Bình có 31.201 người.

Lao động Tuyên Quang làm việc tại Nhà máy May xuất khẩu Seshin VN2. Ảnh Thu Hằng

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Tuyên Quang có 485.504 người, trong đó tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc tại thời điểm 1/7 hàng năm trong nền kinh tế đã qua đào tạo chiếm 20,4%.Lượt xem: 4544 views  
Tin mới nhất

 Bản in

Các tin đã đăng:
   Hệ thống y tế - giáo dục - Đăng ngày:  25/12/2016
   Hệ thống giao thông - Đăng ngày:  22/12/2016
   Thủ tục đầu tư - Đăng ngày:  15/11/2016
   Văn hóa - Du lịch - Dịch vụ - Đăng ngày:  01/12/2016
   Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội - Đăng ngày:  01/12/2016
   Văn hóa - Du lịch - Dịch vụ - Đăng ngày:  08/11/2016
   Điều kiện tự nhiên - Đăng ngày:  01/12/2016
   Những nét khái quát về Tuyên Quang - Đăng ngày:  01/12/2016
   Danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang - Đăng ngày:  01/08/2016
   Bản đồ hành chính Tuyên Quang - Đăng ngày:  15/08/2016

Tổng số: 30 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 26
Truy cập: 48.556