Di tích lịch sử Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Tuyên Quang
Thứ 6, ngày 28 tháng 10 năm 2016 - 8:44
Khi bắt đầu chuyển lên An toàn khu vào đầu năm 1947, Bộ Ngoại giao mới có tổng cộng 7 nhân sự. Từ năm 1951, cơ quan Bộ đã phát triển lên khoảng 50 người và chuyển về đóng hẳn tại thôn Đồng Chùa, xóm Dõn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi có Khu di tích hiện nay.

Nằm ở phía Đông bắc của huyện Sơn Dương, Minh Thanh là xã giáp ranh với các xã Tân Trào, Trung Yên, Tú Thịnh (huyện Sơn Dương), Kim Quan (huyện Yên Sơn): Nằm lọt giữa vùng căn cứ địa cách mạng, Minh Thanh có địa thế hiểm yếu, nhân dân địa phương một lòng trung thành với cách mạng, bảo đảm an toàn bí mật, tiện đường giao thông liên lạc, đi lại, có điều kiện hậu cần tốt. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, xã Minh Thanh được chọn làm nơi ở và làm việc của rất nhiều các cơ quan Bộ, ban, ngành của Trung ương Đảng, Chính phủ, trong đó có Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Đồng Chùa thuộc xóm Dõn, xã MinhThanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là nơi di tích Bộ Ngoại giao đã ở và làm việc từ năm 1951 đến năm 1954.

Di tích Bộ Ngoại giao.

Sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II tổ chức tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Bộ Ngoại giao chuyển về ở và làm việc tại Đồng chùa, xóm Dõn, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Thời gian ở Đồng Chùa, đồng chí Hoàng Minh Giám làm Bộ trưởng. Văn phòng Bộ lúc này có khoảng 50 cán bộ, được chia làm nhiều bộ phận khác nhau như: Phòng Nghiên cứu, phòng Tuyên truyền, phòng Kế toán, phòng Kế hoạch Quản trị... Thời kỳ này, đồng chí Phan Hiền là Đổng lý văn phòng, hai đồng chí Phó đổng lý là Lê Hữu Tân và Lê Kim Chung.

Những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cuộc chiến đấu của nhân dân Việt Nam bị bao vây và cô lập với thế giới bên ngoài. Việc phá vòng vây để mở rộng quan hệ, tranh thủ thêm bạn bè, nêu rõ lập trường chính nghĩa của nhân dân ta và tố cáo tội ác của thực dân Pháp xâm lược là một vấn đề có ý nghĩa chiến lược. Nhiệm vụ chủ yếu của công tác ngoại giao lúc này là bằng mọi cách mở rộng thông tin tuyên truyền ra nước ngoài để nhân dân thế giới hiểu rõ và ủng hộ cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân ta.

Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, Chính phủ đã vạch ra chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại. Cán bộ ngoại giao chủ yếu làm công tác nghiên cứu, tham mưu, giúp việc triển khai hoạt động đối ngoại, phục vụ công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước. Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Đài Tiếng nói Việt Nam, Việt Nam Thông Tấn xã, tích cực đóng góp vào các hoạt động tuyên truyền đối ngoại.

Đầu năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường đi thăm Trung Quốc, Liên Xô để củng cố và mở rộng quan hệ ngoại giao. Người đã hội đàm với Mao Trạch Đông, Xittalin cùng với các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô, Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến cuộc kháng chiến ở Việt Nam. Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ngoại giao đã tranh thủ thêm sự đoàn kết và viện trợ Quốc tế, tạo điều kiện thúc đẩy cuộc kháng chiến tiến lên.

Ngày 15-01-1950, từ Đồng Chùa, xóm Dõn Bộ trưởng Hoàng Minh Giám đã gửi thông điệp nhân danh Chính phủ Việt Nam tuyên bố công nhận nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và tỏ ý sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. Ngày 18-01-1950, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Chu Ân Lai đã gửi thông điệp cho Bộ trưởng Ngoại giao Hoàng Minh Giám tán thành kiến lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Việc Trung Quốc công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là một sự kiện rất quan trọng, mở đầu một loạt thắng lợi ngoại giao.

Ngày 23/01/1950, tại Đồng Chùa, xóm Dõn, Bộ trưởng Hoàng Minh Giám nhân danh Chính phủ Việt Nam Cộng hòa gửi thông điệp công nhận nước Cộng hòa Nhân dan Trung Hoa và tỏ ý sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao cấp cao đại sứ. Tiếp đó là thông điệp gửi cho Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết và các nước dân chủ nhân dân đề nghị cùng Việt Nam kiến lập quan hệ ngoại giao. Cũng từ đây, cán bộ ngoại giao lần lượt đi công tác tại đại sứ quán nước ta ở Bắc Kinh, Mátxơcơva và 3 Biên sự xứ tại Nam Ninh, Quảng Châu, Côn Minh(Trung Quốc).

Giữa năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm trụ sở Bộ Ngoại giao tại Đồng Chùa. Bác đến vào một buổi chiều, khi anh em hết giờ làm việc đang tăng gia ở xung quanh cơ quan. Cùng đi với Bác có đồng chí Phan Mỹ, Chánh văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ. Bác thăm nơi ăn, ở, làm việc của anh em. Bác khen anh em ăn ở ngăn nắp, sạch sẽ. Bác động viên cán bộ, nhân viên trong cơ quan phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, mở quan hệ ngoại giao với các nước xã hội chủ nghĩa.

Năm 1951- 1952, Bộ Ngoại giao đã cử một bộ phận công tác cùng Ban Giao tế Trung ương phục vụ các đoàn cố vấn nước ngoài, phục vụ, đưa và đón phu nhân Hoàng thân Xuphanuvông từ Thái Lan sang thăm Việt Nam.

Sang năm 1952-1953, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta đã chuyển sang giai đoạn mới. Công tác ngoại giao cũng có nhiều biến chuyển. Tài liệu nghiên cứu được cung cấp nhiều hơn. Hàng tháng, Bộ đã cử một số đồng chí (trong đó có đồng chí Nguyễn Văn Cộng) đem tài liệu đến Lào Cai (nằm trên đường biên giới Việt - Trung) để gửi đi và nhận tài liệu của các cơ quan ngoại giao ta ở nước ngoài gửi về. Có thể nói đây chính là hình thức giao thông ngoại giao đầu tiên của ngành ngoại giao Việt Nam.

Để chuẩn bị về tiếp quản thủ đô Hà Nội và nâng cao trình độ chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu của công việc, cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao đã đặc biệt chú trọng đến việc tự học ngoại ngữ, công tác lễ tân, luật pháp quốc tế, nghiên cứu Hiến chương Liên hợp quốc, tổ chức thu thập tài liệu, nắm tình hình các cơ quan và người nước ngoài đang ở Hà Nội. Thành lập Ban Ngoại vụ trong Uỷ ban quân chính Hà Nội.

Đầu năm 1954, Bộ Ngoại giao chuẩn bị tài liệu, cử cán bộ tham gia đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam đàm phán tại Hội nghị Giơne vơ về " Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương"

Trong những năm tháng ở và làm việc tại Đồng Chùa, xóm Dõn, xã Minh Thanh, cán bộ, nhân viên ngành ngoại giao bằng những chiến công thầm lặng của mình góp phần công sức không nhỏ vào thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cùng với quân dân cả nước đã vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, giành độc lập tự do cho dân tộc. Từ đây, cán bộ ngành Ngoại giao đã đưa tiếng nói chính nghĩa, lập trường, lập trường quan điểm của Đảng, Chính phủ ta đến với thế giới, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới với cuộc kháng chiến của dân tộc.

Địa điểm di tích Bộ Ngoại Giao ở xóm Dõn, xã Minh Thanh là nơi đặt trụ sở ở và làm việc với thời gian dài nhất của Bộ Ngoại giao trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đồng thời cũng là nơi minh chứng giai đoạn lịch sử của ngành ngoại giao của nước nhà và chứng kiến những bước xây dựng, trưởng thành của ngành Ngoại giao Việt Nam. Những sự kiện diễn ra tại đây có ý nghĩa hết sức lớn lao không những đối với ngành Ngoại giao, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Những thắng lợi ngoại giao đầu tiên đã mở đường cho những hoạt động ngoại giao sau này của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc.

 Thu HiềnLượt xem: 3243 views  
Tin mới nhất

 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 46
Truy cập: 48.554