Thủ tục cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài
Thứ 5, ngày 23 tháng 6 năm 2016 - 22:4

Thủ tục cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài

 - Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ  đến NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố

+ Bước 2: NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm (theo mẫu tại Phụ lục 18 Thông tư 38/2015/TT-NHNN ).

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố ;

+ Qua đường bưu điện.

- Thành phần hồ sơ:

1.Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm

2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài.

4. Báo cáo tình hình nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất và xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ của doanh nghiệp trong 12 (mười hai) tháng liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ, kèm bản kê các tờ khai Hải quan tạm nhập – tái xuất vàng và phiếu trừ lùi có xác nhận của Hải quan.

5. Bản kế hoạch sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ của doanh nghiệp.

- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: doanh nghiệp kinh doanh vàng có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài có nhu cầu tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để tái xuất sảm phẩm (Phụ lục 17 Thông tư 38/2015/TT-NHNN).

 - Lệ phí: không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm (Phụ lục số 4 Thông tư 16/2012/TT-NHNN);

+ Báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ (Phụ lục số 7 Thông tư 38/2015/TT-NHNN).

+ Bảng kê các tờ khai Hải quan tạm nhập – tái xuất vàng và phiếu trừ lùi có xác nhận của Hải quan (Phụ lục số 7a Thông tư 38/2015/TT-NHNN).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do NHNN cấp.

+ Nhu cầu nhập khẩu vàng nguyên liệu phù hợp với kế hoạch sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ và hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài.

+ Không vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong thời hạn 12 (mười hai) tháng liền kề trước thời điểm đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

+ Thông tư số 38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN.

Tai_lieu_dinh_kem_15.rar

 Lượt xem: 1785 views  
Tin mới nhất

 Bản in

Các tin đã đăng:
   Quyết định số 1586/QĐ-NHNN ngày 28/7/2017 của NHNN Việt Nam Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước - Đăng ngày:  18/08/2017
   Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng - Đăng ngày:  10/08/2016
   Thủ tục xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng - Đăng ngày:  10/08/2016
   Thủ tục điều chỉnh Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài - Đăng ngày:  23/06/2016
   Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ - Đăng ngày:  23/06/2016
   Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ - Đăng ngày:  23/06/2016
   Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ - Đăng ngày:  23/06/2016
   Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điểu kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ - Đăng ngày:  23/06/2016
   Thủ tục đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh - Đăng ngày:  20/04/2016
   Thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh - Đăng ngày:  20/04/2016

Tổng số: 121 | Trang: 1 trên tổng số 13 trang  


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 16
Truy cập: 49.570