VỀ LÃI SUẤT
+ Thông tư số 14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngày đăng: 17/10/2017
+ Quyết định số 1425/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngày đăng: 10/07/2017
+ Quyết định số 1424/QĐ-NHNN ngày 07/7/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngày đăng: 10/07/2017
+ Video Ngân hàng Việt Nam 65 năm vì sự phồn vinh đất nước - Ngày đăng: 30/04/2016
+ Quyết định số 2645/QĐ-NHNN ngày 30/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cơ bản của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014. - Ngày đăng: 06/01/2016

VỀ TÍN DỤNG NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN
+ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang - Ngày đăng: 19/09/2017
+ Văn bản số 3091/NHNN-TD ngày 28/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngày đăng: 08/05/2017
+ Quyết định số 813/QĐ-NHNN ngày 24/4/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngày đăng: 27/04/2017
+ Văn bản hợp nhất số 39/VBHN-NHNN ngày 12/7/2016 - Ngày đăng: 25/07/2016
+ Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 - Ngày đăng: 25/07/2016

VỀ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH
+ Quyết định 48/QĐ-TTg ngày 13/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ - Ngày đăng: 15/02/2017
+ Chị thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. - Ngày đăng: 07/12/2016
+ Văn bản hướng dẫn liên ngành số 2273/HDLN-SNN-STC-SKHĐT-NHNN ngày 25/10/2016 hướng dẫn về trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh - Ngày đăng: 01/12/2016
+ Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ - Ngày đăng: 24/11/2016
+ Văn bản số 8327/NHNN-TD ngày 31/10/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn phân định đối tượng khách hàng vay vốn theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP - Ngày đăng: 03/11/2016

VỀ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI
+ Thông tư 13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngày đăng: 17/10/2017
+ Văn bản số 1576/NHNN-CSTT ngày 14/3/2017 v/v giải đáp các câu hỏi liên quan đến quy định tại TT 39/2016/TT-NHNN - Ngày đăng: 16/03/2017
+ Quyết định 312/QĐ-NHNN ngày 14/3/2017 v/v đính chính TT 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN VN - Ngày đăng: 16/03/2017
+ Những điểm mới của Thông tư 39/2016/TT-NHNN so với Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN và các Văn bản liên quan - Ngày đăng: 06/03/2017
+ Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 - Ngày đăng: 10/02/2017

VỀ NGOẠI HỐI - HĐ KINH DOANH VÀNG
+ Thông tư số 10/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 Hướng dẫn vể quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino - Ngày đăng: 05/09/2017
+ Thông tư số 11/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24/7/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài - Ngày đăng: 05/09/2017
+ Thông tư số 05/2017/TT-NHNN ngày 30/6/2017 - Ngày đăng: 10/07/2017
+ Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-NHNN ngày 23/11/2016 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú - Ngày đăng: 29/12/2016
+ Thông tư số 31/2016/TT-NHNN ngày 15/11/2016 - Ngày đăng: 24/11/2016

BỘ TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NHNN TỈNH TUYÊN QUANG
+ Quyết định số 1586/QĐ-NHNN ngày 28/7/2017 của NHNN Việt Nam Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Nhà nước - Ngày đăng: 18/08/2017
+ Thủ tục xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng - Ngày đăng: 10/08/2016
+ Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng - Ngày đăng: 10/08/2016
+ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điểu kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ - Ngày đăng: 23/06/2016
+ Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ - Ngày đăng: 23/06/2016

VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
+ Quyết định 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ - Ngày đăng: 15/02/2017
+ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-NHNN ngày 04/01/2017 - Ngày đăng: 19/01/2017
+ Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 - Ngày đăng: 30/12/2016
+ Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 - Ngày đăng: 28/12/2016
+ Văn bản hợp nhất số 49/VBHN-NHNN ngày 9/11/2016 Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán - Ngày đăng: 24/11/2016

CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CHUNG
+ Tiền Việt Nam và cách nhận biết - Ngày đăng: 24/11/2017
+ Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm - Ngày đăng: 13/09/2017
+ Thông tư 06/2017/TT-NHNN ngày 05/7/2017 - Ngày đăng: 06/07/2017
+ Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ - Ngày đăng: 26/06/2017
+ Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg - Ngày đăng: 22/06/2017

XỬ LÝ NỢ XẤU THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2017/QH14
+ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ - Ngày đăng: 28/07/2017
+ Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ - Ngày đăng: 28/07/2017
+ Chỉ thị số 06/CT-NHNN ngày 20/7/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngày đăng: 28/07/2017
+ Quyết định số 1533/QĐ-NHNN ngày 20/7/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ngày đăng: 28/07/2017
+ Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội - Ngày đăng: 28/07/2017

Tin mới nhất

CHUYÊN TRANG "THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG" HỢP TÁC GIỮA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 0276 251 837 - Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 2
Truy cập: 1,119