VỀ LÃI SUẤT
+ Video Ngân hàng Việt Nam 65 năm vì sự phồn vinh đất nước - Ngày đăng: 30/04/2016
+ Quyết định số 2645/QĐ-NHNN ngày 30/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cơ bản của các ngân hàng thương mại áp dụng trong năm 2016 đối với dư nợ của các khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 và Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014. - Ngày đăng: 06/01/2016
+ Quyết định số 2589/QĐ-NHNN ngày 17/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17/ 3/2014 - Ngày đăng: 21/12/2015
+ Quyết định số 1938/QĐ-NHNN ngày 25/9/2015 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 - Ngày đăng: 30/09/2015
+ Quyết định 750/QĐ-TTg năm 2015 điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành - Ngày đăng: 04/06/2015

VỀ TÍN DỤNG NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN
+ Văn bản hợp nhất số 39/VBHN-NHNN ngày 12/7/2016 - Ngày đăng: 25/07/2016
+ Nghị định số 69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 - Ngày đăng: 25/07/2016
+ 1 Thông tư 10/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành - Ngày đăng: 29/07/2015
+ Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn - Ngày đăng: 11/06/2015
+ Quyết định số 1050/QĐ-NHNN Ngày 28/5/2014 về chương trình cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết 14/NQ-CP ngày 05/3/2014 của Chính phủ - Ngày đăng: 03/06/2014

VỀ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH
+ Quyết định 48/QĐ-TTg ngày 13/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ - Ngày đăng: 15/02/2017
+ Chị thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. - Ngày đăng: 07/12/2016
+ Văn bản hướng dẫn liên ngành số 2273/HDLN-SNN-STC-SKHĐT-NHNN ngày 25/10/2016 hướng dẫn về trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh - Ngày đăng: 01/12/2016
+ Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ - Ngày đăng: 24/11/2016
+ Văn bản số 8327/NHNN-TD ngày 31/10/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn phân định đối tượng khách hàng vay vốn theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP - Ngày đăng: 03/11/2016

VỀ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI
+ Văn bản số 1576/NHNN-CSTT ngày 14/3/2017 v/v giải đáp các câu hỏi liên quan đến quy định tại TT 39/2016/TT-NHNN - Ngày đăng: 16/03/2017
+ Quyết định 312/QĐ-NHNN ngày 14/3/2017 v/v đính chính TT 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN VN - Ngày đăng: 16/03/2017
+ Những điểm mới của Thông tư 39/2016/TT-NHNN so với Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN và các Văn bản liên quan - Ngày đăng: 06/03/2017
+ Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 - Ngày đăng: 10/02/2017
+ Thông tư 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 - Ngày đăng: 10/02/2017

VỀ NGOẠI HỐI - HĐ KINH DOANH VÀNG
+ Văn bản hợp nhất số 50/VBHN-NHNN ngày 23/11/2016 quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú - Ngày đăng: 29/12/2016
+ Thông tư số 31/2016/TT-NHNN ngày 15/11/2016 - Ngày đăng: 24/11/2016
+ Thông tư số 28/2016/TT-NHNN ngày 5/10/2016 - Ngày đăng: 24/11/2016
+ Nghị định 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 - Ngày đăng: 27/07/2016
+ Văn bản hợp nhất số 30/VBHN-NHNN ngày 08/07/2016 - Ngày đăng: 12/07/2016

BỘ TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NHNN TỈNH TUYÊN QUANG
+ Thủ tục xác nhận đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng - Ngày đăng: 10/08/2016
+ Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là Tổ chức tín dụng - Ngày đăng: 10/08/2016
+ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điểu kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ - Ngày đăng: 23/06/2016
+ Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ - Ngày đăng: 23/06/2016
+ Thủ tục tự nguyện chấm dứt hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ - Ngày đăng: 23/06/2016

VỀ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
+ Quyết định 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ - Ngày đăng: 15/02/2017
+ Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-NHNN ngày 04/01/2017 - Ngày đăng: 19/01/2017
+ Thông tư số 35/2016/TT-NHNN ngày 29/12/2016 - Ngày đăng: 30/12/2016
+ Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 - Ngày đăng: 28/12/2016
+ Văn bản hợp nhất số 49/VBHN-NHNN ngày 9/11/2016 Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán - Ngày đăng: 24/11/2016

CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH CHUNG
+ Những điểm mới của Bộ Luật Dân sự năm 2015 liên quan đến hoạt động Ngân hàng - Ngày đăng: 14/04/2017
+ Thông tư 40/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 - Ngày đăng: 19/01/2017
+ Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế - Ngày đăng: 29/12/2016
+ Báo cáo tóm tắt Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế của NHNN Việt Nam - Ngày đăng: 29/12/2016
+ Quyết định số 130/2003/QĐ-TTg ngày 30/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo vệ tiền Việt Nam - Ngày đăng: 11/08/2016

Tin mới nhất

CHUYÊN TRANG "THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ LĨNH VỰC NGÂN HÀNG" HỢP TÁC GIỮA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VÀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 0276 251 837 - Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 3
Truy cập: 1,081