+ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. - Ngày đăng: 15/12/2014

+ Thông tư mới về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ - Ngày đăng: 29/05/2014+ THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh - Ngày đăng: 15/09/2015

+ Văn bản hợp nhất 156 - 151 - 26 -76-77 - Ngày đăng: 10/07/2015

+ Nghi dinh_ nam 2015 quy dinh mot so dieu cua luat QLT va QLT sua doi - Ngày đăng: 10/07/2015

+ Nghi dinh_ nam 2015 quy dinh mot so dieu cua luat thue TNCN va luat TNCN sua doi (hop nhat 03 ND) - Ngày đăng: 10/07/2015

+ Nghi dinh_nam 2015 quy dinh mot so dieu cua thue Tai nguyen (hop nhat 02 ND) - Ngày đăng: 10/07/2015

+ giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 96/2015/TT-BTC về thuế TNDN - Ngày đăng: 07/07/2015

+ Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP - Ngày đăng: 07/07/2015

+ Nghị định số 12 năm 2015: Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế - Ngày đăng: 10/04/2015

+ Thông tư 26 ngày 27 tháng 02 năm 2015: Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ - Ngày đăng: 10/04/2015

+ Thông tư mới về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ - Ngày đăng: 14/01/2015
+ Trình tự nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Ngày đăng: 10/04/2015
+ Con đang học thạc sỹ có thuộc đối tượng được xác định là người phụ thuộc của người nộp thuế thu nhập cá nhân? - Ngày đăng: 30/03/2015

+ Đơn vị thành lập tháng 11/2014 thì có phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 không? - Ngày đăng: 30/03/2015

     
Tin mới nhất

CHUYÊN TRANG "HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ" HỢP TÁC GIỮA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VÀ CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang. Điện thoại: 0276 251 837 - Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 6
Truy cập: 1,197
CHUYÊN TRANG "HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ" HỢP TÁC GIỮA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH VÀ CỤC THUẾ TỈNH TUYÊN QUANG